OČITOVANJE GRADA POŽEGE: Na temu Urbanističko – arhitektonskog natječaja za uređenje Trga Svetog Trojstva

Datum objave: 28. 1. 2021. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Imajući u vidu iskazan interes javnosti u obliku brojnih komentara, sugestija i ideje te oprečnih mišljenja na temu idejnog rješenja Trga Svetog Trojstva, Grad Požega daje sljedeće očitovanje kojemu je prilaženo i mišljenje člana Ocjenjivačkog suda Zlatka Uzelca, prof. te stručnog savjetnika Ocjenjivačkog suda dr.sc. Žarka Španičeka. Očitovanje donosimo u cijelosti.

Prihvaćanjem plana rada za 2020. godinu od strane Gradskog vijeća, Grada Požege započeo je s aktivnostima koje nužno prethode radovima rekonstrukcije bilo kojeg postojećeg objekta pa tako i glavnog gradskog Trga, sukladno Zakonu o gradnji i važećem Generalnom urbanističkom planu. Izvršeno je geodetsko snimanje, napravljen prijedlog konzervatorskih smjernica i izrađena prometna studija, kao podloga za provođenje Urbanističko – arhitektonskog natječaja, a čiju obvezu izrade zbog izuzetne važnosti lokacije nameće GUP Grada Požege.

Prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, natječaj mogu provoditi samo organizacije upisane u Registar provoditelja natječaja u RH. Provoditelj ovoga natječaja bilo je Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). UHA je imenovala svoje predstavnike u ocjenjivački sud i to dva člana – dr.sc. Alana Kostrenčića, izv.prof. Ivanu Ergić, te jednu zamjenicu člana Ivu Frank, dipl.ing.arh., dok je Grad Požega predložio kao svog predstavnika člana ocjenjivačkog suda g. Zlatka Uzelca. Osim članova ocjenjivačkog suda, u radu su kao savjetnici koji nemaju pravo glasa u odabiru rješenja sudjelovali i dr.sc. Žarko Španiček te dr.sc. Danko Markovinović, a poslove administracije i druge tehničke poslove Maja Kireta, dipl.ing.arh. te Dina Horvat, dipl.ing.arh. koje je također imenovao provoditelj natječaja, Udruženje hrvatskih arhitekata.

Prva konstituirajuća sjednica održana je u Požegi, uz obilazak lokacije prije raspisivanja natječaja. UHA kao organizator i provoditelj objavio je natječaj 21. srpnja 2020. godine, a na isti je pristiglo ukupno 21 natječajni rad. Ocjenjivački sud održao je ukupno 11 sjednica te rangirao i nagradio 5 najboljih radova.
Sukladno spomenutom pravilniku, raspisivač natječaja, u ovom slučaju Grad Požega, nije sudjelovao u pregledu, ocjeni i odabiru natječajnih radova, a s rezultatima je upoznat kad i cjelokupna javnost. Tom propisanom procedurom Zakon daje isključivo pravo struci odabrati najpovoljnije rješenje za prostor koji se planira urediti.
Nakon objave rezultata potrebno je provesti brojne analize po pitanju mogućnosti realizacije predloženih rješenja te započeti izradu cjelovite projektne dokumentacije, odnosno kompletnog glavnog projekta na temelju kojeg se treba ishoditi građevinska dozvola. Kao preduvjet za ishođenje građevinske dozvole ističe se nužnost rješenja imovinsko – pravnih odnosa za cijelo područje obuhvata zahvata, kao i niza drugih tehničkih i pravnih preduvjeta kako bi se stvorili preduvjeti za rekonstrukciju Trga.
Provedeni Urbanističko – arhitektonski natječaj tek je prvi korak koji je imao za cilj prikupljanje različitih ideja o mogućem načinu uređenja prostora.

Trenutna epidemiološka situacija i mjere koje su na snazi onemogućile su okupljanje građana s ciljem prezentacije pristiglih radova i rasprave o istima. Objava rezultata i samih natječajnih radova putem internetskih portala u ovom trenutku bila je jedina mogućnost. Rasprava javnosti o iznimno važnoj temi kao što je uređenje Trga Sv. Trojstva svakako je dobrodošla i poželjna, ali samo ako je argumentirana i ima za cilj doprinijeti boljitku. Trg je potrebno urediti kako zbog samih Požežana, da na njemu borave i njime se ponose, a tako i zbog gostiju i ostalih posjetitelja grada. nadamo se kako će se daljnjim aktivnostima na razradi rješenja pronaći rješenje koje će biti dostojno postati dijelom požeške povijesti.

IZVOR: Grad Požega

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn