OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

I.    PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.slavonski.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: “web servis”) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i ostala djela), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: “Uvjeti”), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4. Slavonski.hr zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

5. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

6. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:
Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju se objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju. U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja. Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.

7. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe, osim iznimno kada je takva mogućnost rezultat prethodnog odobrenja MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o..

8. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera, u kojem slučaju MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. ne odgovara za netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

9. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i ostala djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

10. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

11. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, poruke, osvrti, kritike, recenzije, tekstovi, fotografije, video, audio i ostali sadržaj, računalni kodovi, aplikacije, itd…) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.-u podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu a sve u skladu s ovim Uvjetima.

12. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.-u kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o..

13. Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu kao i svaka dostava MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.-u određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.. koja se odnosi na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i ostalih medija, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.-u, a MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem bilo kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

14. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, poruke, osvrti, kritike, recenzije, tekstovi, fotografije, video, audio i ostali sadržaj, računalni kodovi, aplikacije, itd…

15. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.-u te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

16. Korisnik izričito prihvaća pravila utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te nije dopušteno: psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje, napad na druge korisnike, govor mržnje, diskriminacija, netolerancija, spamanje ili reklamiranje, upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera, objavljivanje povlaštenih informacija i sl.

17. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskirimira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

18. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

19. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila.

20. Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije portala, odnosno MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o., već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne, članka ili komentara.

21. Ukoliko mislite da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, izvijestite slavonski.hr koristeći kontakt.

IV. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

22. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

23. Slavonski.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o.-u. Slavonski.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga.

24. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

25. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o Internet Protocol (IP) adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unaprjeđivanja tehničkih aspekata web servisa.

26. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

27. Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, korisnik dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje i podatke i time dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o..

28. Skupljanje i obrada osobnih podataka korisnika uključuje i prosljeđivanje istih trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.

29. Pohrana podataka se vrši na neodređeno vrijeme.

30. MULTIMEDIA FACTORY j.d.o.o. zadržava pravo na objavu naziva tvrtki kao svojih referenci na web servisu, osim u slučaju kada je eksplicitno specificirano drukčije ugovorom o suradnji.

31. Na web servisu u svrhu uvida u statistiku posjećenosti koristi se Google Analytics, koji omogućava uvid u posjećenost s izvora kao što su društvene mreže, e-mailovi, oglašivačke platforme, web tražilice i drugi online servisi i alati.

V. COOKIES

32. Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. “Cookies”. Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web servisa koju posjetite.

33. Kolačići pohranujuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa i sl. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.

34. Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

35. Odabirom opcije “slažem se” korisnik pristaje na uporabu Cookie-a.

VI. OPĆENITO

36. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Požegi.

 

SVA PRAVA PRIDRŽANA
Ovi uvjeti primjenjuju se od 08.05.2018.

 

640slavonskiBLACKportal

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn