ZA KAPITALNE PROJEKTE – Vlada RH odobrila kreditno zaduženje Gradu Požegi

Datum objave: 16. 3. 2016. | Kategorija: Društvo

tst

ZAGREB / POŽEGA – Vlada RH na današnjoj je sjednici prihvatila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Požegi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 35 milijuna kuna. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata  – Uređenje (rekonstrukcija) Trga Sv. Terezije, Rekonstrukcija gradskih bazena, Izgradnja i dodatna ulaganja u mostove i prometnice i Izgradnja dječjeg vrtića] sukladno Odluci Gradskog vijeća o zaduženju Grada Požege u 2016. godini od 3. prosinca 2015. godine.

Grad Požega podnio je Ministarstvu financija zahtjev 17. veljače 2016. za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 35 milijuna kuna uz valutnu klauzulu u eurima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, s rokom otplate kredita od 11 godina te počekom od četiri godine u 44 jednake tromjesečne rate, uz godišnju kamatnu stopu od 4 posto.

Zakonodavac daje mogućnost gradovima, općinama i županijama da se mogu zadužiti za investiciju koja se financira iz njegova proračuna, ali godišnje obveze mogu iznositi najviše 20 posto ostvarenih  izvornih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Ostvareni proračunski prihodi Grada Požege u 2015. godini iznosili su 47,4 milijuna kuna. Udio godišnjeg obroka (anuiteta) traženog kredita u ostvarenim prihodima iznosi 7 posto, a ako se tomu pribroji godišnji anuitet kredita iz prethodnih razdoblja te dospjele a nepodmirene obveze iz prethodnih razdoblja, tada je ukupna obveza Grada 10,63 posto  što je u okviru Zakonom propisane granice.

TEKST: S. Pok      FOTO: ilustracija (Trg Sv. Terezije- projekt)

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn