SJEDNICA POŽEŠKOG GRADSKOG VIJEĆA – Od aktualnih tema do političkog igrokaza

Datum objave: 25. 9. 2015. | Kategorija: Društvo

n

POŽEGA – Gradsko vijeće Grada Požege jučer je održalo 17. redovitu sjednicu. Sve predložene teme  vijećnici su usvojili većinom glasova, a Aktualni sat iskorišten je za “ponavljanje gradiva” o nekoliko aktualnih gradskih tema o kojima je proteklih dana bilo riječi na konferencijama za medije.

Izvješće gradonačelnika za prvo polugodište 2015. godine  izazvalo je burnu i gotovo neprimjerenu raspravu između gradonačelnika Vedrana Neferovića ( koji je na trenutak čak napustio vijećnicu) i SDP-ovog vijećnika Zdravka Ronka ( koji je kasnio na sjednicu i uključio se bez isprike). Kako je izvješće na kraju usvojeno bez glasova protiv, sama rasprava bila je tek jedan u nizu “već viđenih” političkih igrokaza.

Aktualni sat iskorišten je pak za “ponavljanje gradiva” o nekoliko aktualnih gradskih tema o kojima su proteklih dana pisali mediji. Pitanja su postavljena gradonačelniku od strane HDZ- ovih vijećnika a bila su vezana, između ostalog, uz radove u klonjena stabla na šetnici kod Orljave te mogućem uklanjanju parkiralište kod Gradske kuglane. O radovima na šetnici te sudbini uklonjenih stabala gradonačelnika je pitao  HDZ- ov vijećnik Anto Šolić. Gradonačelnik Vedran Neferović odgovorio mu je pripremljeno i opširno.

“Izvođenje radova je započelo i izvršeno po izdanoj građeviskoj dozvoli sukladno Zakonu o gradnji i na osnovu projektne dokumentacije. Početku radova je prethodilo iskolčenje buduće trase građevine i tom prilikom uočeno je da se  na trasi nalaze  stabla koja bi u budućnosti ometala nesmetano kretanje pješačkom stazom. Zatraženo je mišljenje Povjerenstva za hortikulturu o mogućnosti uklanjanja spornih stabala te je definiran stav kojim se predlaže uklonjenje suhih i bolesnih stabala, ukupno deset komada uz uvijet da se osigura nabavka i sadnja novih deset stabala. Nakon toga, budući da se trasa nalazi u zoni javnog vodnog dobra zatražena je suglasnost Hrvatskih voda te je ista ishođena. Nadzorni inženjer naložio je uklanjanje navedenih stabala a budući da  navedeni radovi nisu bili predviđeni troškovnikom izdana je narudžbenica poduzeću “Presoflex” te su izvršeni zatraženi radovi. Bolesna i trula drvna masa bez energetske vrijednosti i štetna za okoliš odvezena je u Spin Valis, a ostala se masa i danas nalazi u dvorištu poduzeća “Presoflex” tako da o otuđenju i namjeri krađe državne imovine ne može biti ni govora. Budući su “savjesni građani” koji prate svaki  korak pri realizaciji svakog projekta u gradu Požegi uočili “propuste u postupanju” i podnijeli kaznenu prijavu, policija je izvršila uvid u dokumentaciju i u postupku je utvrđivanja činjenice da li postoje  elementi kaznenog djela ili se nebrojeno puta kao i do sad događa da se jedna pozitivna i za građane dobra priča provlači kroz blato.

 

Vijećnik Vlado Soldo postavio je pitanje o mogućem rušenju parkirališta kod kuglane, o čemu je gradonačelnik također imao pripremljen iscrpni odgovor. “Građevinska dozvola nije ishođena budući se zahvatu pristupilo sukladno pravilniku o jednostavnim građevinama, radilo se na uređenju građevinske čestice objekta. Unatoč  činjenici da je pokrenut sudski spor koji treba utvrditi opravdanost izdavanja naloga Građevinske inspekcije za uklanjanjem parkirališta, započet je postupak ishođenja građevinske dozvole i očekuje se da će do  zadanog roka ista biti izdana. Bit će poduzeto sve potrebno da parkiralište čje je uređenje godinama planirano, a 2014. godine i konačno izgrađeno, bude u funkciji svih građana, da  parkiralište bude poligon za vozila, a ne za politiziranje i kaznene prijave,” zaključio je gradonačelnik Neferović.  Vijećnik Šolić predložio je da se u pismenom obliku vijećnicima  “izlistaju” svi projekti koji su unazad deset godina rađeni u gradu kako bi se vidjelo koliko njih ima ili nema građevinske dozvole.

Vijećnici su  većinom glasova usvojili godišnja izvješća o radu za 2014. godinu gradskih tvrtki Komunalac i Tekija te izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu, a donijeto je i nekoliko odluka imovinsko-pravne prirode, te odluka o visini nagrade članovima Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine.

TEKST: Sanja Pok    FOTO: S. Pok

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn