KOMUNALAC POŽEGA – Predstavljen novi sustav evidentiranja odvoza komunalnog otpada

Datum objave: 19. 6. 2018. | Kategorija: Društvo

naslpovna

POŽEGA – U Komunalcu d.o.o. Požega danas su najavili promijene u sustavu odvoza i naplate komunalnog otpada koje građane na području Požeštine očekuju do kraja 2018. godine, a sve je temeljeno na naplati po količini odloženog otpada u domaćinstvima. Od danas kreće i podjela Izjava o načinu korištenja javne usluge odvoza otpada, a uskoro će se postavljati i bar kodovi na zelene spremnike za otpad kako bi se točno bilježila količina odloženog otpada, najavljeno je na konferenciji za novinare.

Postojeći sustav naplate i odvoza otpada funkcionira od 2010 godine i nije se značajnije od tada mijenjao, a riječ je o naplati prema volumenu spremnika koji je dodijeljen određenom korisniku, bez obzira koliko je puta korisnik taj spremnik iznosio za odvoz. Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom prema kojoj se cijena odvoza mora razdvojiti na fiksni ( minimalna usluga) i varijabilni ( broj odvoza i volumen spremnika) dio nužne su određen promijene koje Komunalac mora izvršiti u odnosu s korisnicima.

“Jedna od njih je potpisivanje Izjave o načinu korištenja javne usluge koja vrijedi kao Ugovor između Komunalca i pojedinog korisnika usluge. S podjelom Izjava na kućne adrese Komunalac započinje danas 19. lipnja 2018. u MO Orljava u Požegi, a nakon toga slijedi dostava i u ostalim MO na području svih 8 jedinica lokalne samouprave. U Izjavi su popunjeni važeći podaci o korisniku usluge iz evidencije Komunalca, a svaki korisnik može tražiti određene izmjene vezane za osobne podatke te način korištenja usluge,” pojasnio je direktor Komunalca Anto Bekić.

nn

Osim izjava koje ovih dana stižu na kućne adrese bit će izvršeno i označavanje svih spremnika, odnosno zelenih kanti sa sustavom bar kodova. “Djelatnici Komunalca doći će u svako domaćinstvo i zalijepiti odgovarajući bar kod koji će imati podatke o korisniku kako bi se točno znalo kada je kanta ispražnjena. Potrebnu opremu za očitavanje bar koda imamo na četiri kamiona, a u idućih mjesec dana ugradit ćemo još na tri kako bi uz odgovarajući software zaokružili cijeli sustav i u konačnici dobili cijenu koja odgovara stvarnoj količini otpada koji korisnik odloži,” dodaje Bekić.

1529398807img_4234

U novom sustavu koji će se primjenjivati od 1.11.2018. god. obračun cijene usluge za domaćinstva koja prihvaćaju kućno kompostiranje biorazgradivog otpada sastoji se od  cijene minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koja iznosi 40,68 kn/mjesečno te  cijene pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad (varijabilni dio) koja iznosi 5,42 kn/pražnjenju za posudu 120 litara. “Prema primjerima dobre prakse iz drugih gradova smatramo kako su dva pražnjenja mjesečno dovoljna za prosječno domaćinstvo. Građani se stimuliraju na odvajanje otpada jer će svakom korisniku usluga biti u interesu odvajati papir, karton, staklenu i plastičnu ambalažu i posebno ih predavati Komunalcu. Tako će-smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada kojeg odlaže u zelenu posudu za otpad i svoj mjesečni račun za odvoz otpada, jer odvoz plavih i žutih spremnika se ne naplaćuje,”zaključio je Bekić uz napomenu kako sustav donosi i ugovorne kazne za razne prekršaje korisnika, a za višestambene zgrade rješenje će tražiti u dogovoru sa stanarima.

nnn

S 1. srpnja sva prigradska naselja na području Grada Požege bit će u sustavu prikupljanja otpada, a uskoro bi trebali stići i žuti spremnici te komposteri koji će biti uručeni korisnicima na cijelom području Požeštine. “Građani koji žele odvajati otpad bit će nagrađeni manjim cijenama u odnosu na one koji te ne žele. Do kraja listopada bit će završeno i Reciklažno dvorište, mjesto na kojem će građani svakodnevno u radnom vremenu moći odložiti preko 30 vrsta sekundarnog otpada i otpadnih materijala potpuno besplatno. Znači, ponudit ćemo način i dostupnost za odgovorno ponašanje građana, a time i smanjenje cijena usluge odvoza,” naglasio je gradonačelnik Darko Puljašić.

TEKST: S. Pok      FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn