GRADSKO VIJEĆE GRADA POŽEGE – U znaku Proračuna za 2019. godinu i Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega

Datum objave: 28. 11. 2018. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Proračuna Grada Požege za 2019 godinu planiran je u iznosu od 128.951.000,00 kuna, a većinom glasova takav prijedlog prihvatili su vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege na večeras održanoj redovitoj 12. sjednici. Većinom glasova prihvaćen je i drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna, te još 18 različitih točaka dnevnog reda među kojima se svojim značajem izdvaja Odluka o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega koja je, kako je rečeno – korak naprijed u pripremi i planiranju razvojnih projekata.

Proračun Grada Požege za 2019. godinu planiran je u iznosu od 128.951.000,00 kuna pri čemu od navedenog iznosa planirani prihodi i primici Grada Požege iznose 121.518.000,00 kuna, a prihodi proračunskih korisnika iznose 7.432.000,00 kuna. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 128.951.000,00 kuna a od navedenog iznosa planirani rashodi Grada Požege iznose 98.835.000,00 kuna, a planirani rashodi proračunskih korisnika iznose 30.515.000,00 kuna. “Uz proračun Grada Požege za 2019. godinu s Projekcijom za 2020-2021. godinu usvaja se i Plan razvojnih programa u kojem su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja grada Požege za razdoblje od 2019 do 2021 godine. Projekcija prihoda i rashoda za 2020 godinu iznosi 131.906.000,00 kuna, a za 2021 godinu iznosi 113.312.000,00 kuna,” izvijestio je gradonačelnik Darko Puljašić.

Uz Proračun, većinom glasova prihvaćeni su i pripadajući Programi javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi, kulturi, turizmu , predškolskom odgoju i obrazovanju te komunalnoj infrastrukturi. Vijećnici su većinom glasova donijeli i Odluku o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega koja je svojevrsni nasljednik, po rezultatima i ostvarenim projektima vrlo plodonosnog Upravnog odjela za europske integracije.

O razlozima osnivanja agencije kao javne ustanove te njenim osnovnim ciljevima koji je razlikuju Ureda za europske integracije kojeg, nakon pet godina rada, više neće biti od iduće godine, govorio je pročelnik Marko Šostar. Lokalna razvojna agencija Požega korak je naprijed u razvojnom djelovanju, a uvjetovana je novim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji regulira rad lokalnih agencija te ih definira na način da one mogu biti dvojnog karaktera – trgovačka društva ili javne ustanove. Lokalna razvojna agencija Požege kao javna ustanova upravljat će i Poduzetničkim inkubatorom što otvara mogućnost za kvalitetniju pomoć poduzetnicima, pojasnio je Šostar.

“Ako je razvojna agencija osnovana kao javna ustanova onda će i kroz EU fondove lakše privlačiti sredstva jer činjenica je da je većina natječaja bazirana na jedinicama lokalne samouprave i javnim institucijama. Naravno da je tendencija jedne takve javne ustanove da privlači što više sredstava iz EU fondova, ne samo za grad već i za rad na svim projektima gdje je ustanova prihvatljiva kao korisnik. Lokalna razvojna agencija prioritetno će pomagati Gradu Požegi u pripremi projekata kako je to i do sada radio Upravni odjel za europske integracije, no tu je i još jedna jako važna uloga jer Lokalna razvojna agencija će dobiti Poduzetnički inkubator na upravljanje i time će se početi više brinuti o poduzetnicima. Do sada je to bilo tako da smo mi kao Upravni odjel za europske integracije pomagali poduzetnicima, poljoprivrednicima, turističkim subjektima i udrugama na savjetodavnoj bazi, osim projekata gdje je Grad bio partner i koje smo mi pripremali. Ovdje se pravi korak naprijed i svi korisnici inkubatora imat će takvu uslugu po povlaštenim cijenama za pripremu projekta prema EU fondovima ali i ostalim vanjskim izvorima financiranja. Po određenim cijenama istu uslugu moći će koristiti i oni koji nisu korisnici inkubatora. Kad govorim o Lokalnoj razvojnoj agenciji nije jedini cilj da ona uprava Poduzetničkim inkubatorom i da piše projekte već osobno vidim lokalnu razvojnu agenciju u budućnosti kako upravlja i ostalim objektima koji su u svrsi gospodarstva, poduzetništva, turizma i poljoprivrede tako da svi budući projekti koji se budu financirali ne samo iz EU već i ostalih izvora dolaze iz agencije,”naglasio je Šostar.

“Prije pet godina osnovan je Upravni odjel za europske integracije i brojke su izvrsne, napravili smo dobar rezultat a Lokalna razvojna agencija dat će novi poticaj svima koji budu željeli ići u razvojnom smislu. Era projekata kako su se do sada radili završena je. I novi zakoni nas tako usmjeravaju, ali to je vrlo pozitivno posebice ako uzmemo u obzir da mnoge razvojne agencija koje su do sada bila trgovačka društva sada prelaze u javne ustanove baš iz navedenih razloga,”zaključio je Šostar.

TEKST:  S. Pok        FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn