GRAD POŽEGA – Kamo s otpadom? Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom

Datum objave: 19. 3. 2019. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – U sklopu projekta “EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ” čiji je nositelj Grad Požega, održat će se tribina za građane 21. ožujka s početkom u 17 sati u prostoru HGK Požega, Vukovarska 8.

Tribina ima za cilj informiranje i senzibiliziranje građana o koristima ponovne uporabe predmeta,
kućnog kompostiranja, odvojenog prikupljanja otpada,sprječavanja nastanka otpada, štetnosti divljih odlagališta što će rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta te promociju obnovljivih izvora energije i održivog korištenja prirodnih resursa.
Gost će biti stručnjak s područja održivog gospodarenja otpadom Danko Fundurulja. Tribina je otvorena za javnost i besplatna je za sudjelovanje.

Projektom „EDUCIRAJ = RECIKLIRAJ“ provesti će se izobrazno-informativne aktivnosti koje će imati za cilj izgradnju svijesti građana grada Požege i prigradskih naselja o odgovornom postupanju otpadom kako bi se smanjila količina otpada koja se odlaže na odlagališta, povećalo odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Aktivnosti projekta su usmjerene na sve građane na području grada Požege i prigradskih naselja s naglaskom na umirovljenike, žene, turiste, mlade, milenijsku generaciju, odgojno- obrazovne institucije, poslovnu javnost i osobe s invaliditetom, a posebno na djecu u osnovnim školama i vrtićima kako bi usvojili navike pravilnog postupanja otpadom.

Nositelj projekta je Grad Požega, Projekt prijavljen u okviru poziva: Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.Ukupna vrijednost projekta je 441.556,92 kuna pri čemu je Europska unija sufinancirala projekt iz Kohezijskog fonda s 375.323,24 kuna.

IZVOR: pozega.hr

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn