ARHEOLOŠKI LOKALITET KAPTOL – Održana radionica “Očuvanje prošlosti: sinergija konzervatora, restauratora i arheologa”

Datum objave: 02. 7. 2024. | Kategorija: Kultura

KAPTOL – Terenske radionice iznimno su korisne za buduće arheologe i konzervatore čiji posao se međusobno isprepliće i nadopunjuje, a sve u korist daljnjeg napretka u istraživanju arheološkog lokaliteta „Kaptol“.

Tijekom cijeloga lipnja na arheološkom lokalitetu Kaptol provode se istraživanja. Nastavak je to znanstvenog rada koji se vrši iskapanjem posljednje dvadeset i četiri godine pod vodstvom dr. sc. Hrvoja Potrebice s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a polučio je mnoga fantastična otkrića međunarodnog značaja.

Takav terenski rad zahtjeva interdisciplimaran pristup istraživanju. Stoga je u periodu od 17. do 21. lipnja 2024. godine održana u Kaptolu radionica „Očuvanje prošlosti – sinergija konzervatora-restauratora i arheologa“ realizirana u suradnji Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Umjetničke akademije u Splitu pod vodstvom dekanice akademije dr. sc. Mione Mileše, dr. sc. Hrvoja Potrebice i mag. arheolog. Martine Rončević. Na radionici su sudjelovali studenti tih fakulteta. Poučavani su tehnikama čišćenja, zaštite i obrade keramičkih predmeta, crtanju arheološkog materijala te radu na samom lokalitetu. Ovakav tip suradnje iznimno je koristan za buduće arheologe i konzervatore čiji posao se međusobno isprepliće i nadopunjuje, a sve u korist daljnjeg napretka u istraživanju arheološkog lokaliteta „Kaptol“.

TEKST: K. Rupert                       FOTO: K. Rupert

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn