ZDRAVKO MANDIĆ, NAČELNIK OPĆINE BRESTOVAC – Čekamo natječaje jer imamo puno potreba i trudimo se podići kvalitetu života

Datum objave: 15. 2. 2016. | Kategorija: Razgovori

P1060094

BRESTOVAC – “Čekamo da se otvore i da krenu natječaji iz Fonda za ruralni razvoj. Imamo puno potreba i moći ćemo pripremiti puno projekta. Tu vidimo našu šansu kako bi riješili mnoge probleme,” kaže načelnik Općine Brestovac Zdravko Mandić.

Koji su značajni projekti obilježili prošlu godinu na području Općine Brestovac?
U lanjskoj godini imali smo nastavak radova na gradnji kanalizacijske mreže u naselju Brestovac. Riječ je o višegodišnjem projektu, koliko se osigura novaca, toliko nastavimo s radovima i taj je projekt pri završetku. U zadnjih nekoliko godina najveći dio sredstava osigurale su Hrvatske vode, a preostali dio Općina Brestovac i Tekija koja je i nositelj cijelog projekta. Prošle je godine rađena kanalizacija u Mlinskoj ulici i u dijelu Ulice Baruna Trenka. Budući da su radovi bili već u zimskom razdoblju, u tom dijelu su zaustavljeni i očekujemo nastavak izvođenja tih radova u ovoj godini. No, najveći  višegodišnji projekt čiji je najveći dio proveden prošle godine je geodetska izmjera za katastarsku općinu Jaguplije, a obuhvaća naselja Jaguplije i Skenderovci na način da imamo sporazum s Državnom geodetskom upravom gdje mi financiramo 60 posto troškova same izmjere. Sada smo u fazi da je taj geodetski dio završen te krećemo u izlaganje podataka gdje će se pozivati vlasnici prava nad zemljištem. Krajnji rezultat toga bit će osnivanje nove zemljišne knjige za k.o. Jaguplije i novoformiranu k.o. Skenderovci gdje će se upisati stvarno stanje vlasništva i uskladiti upotpunosti Zemljišna knjiga i katastarska evidencija. To je projekt koji bi ove godine trebao biti okončan.

Koji će problemi iz prošle godine obilježiti i ovogodišnje razdoblje na području općine?
Kao i ostale jedinice lokalne samouprave imamo problem zbog promjena propisa Zakona kojim se financiraju jedinice lokalne samouprave. Odrazilo se to na naše proračune na način da su povećani neoporezivi dijelovi osobnih odbitaka glede poreza na dohodak. Za usporedbu, 2014. godine imali smo prihod od poreza na dohodak 3,6 a 2015 taj prihod je 1,7 kuna. Tu je bila jedna kompenzacijska mjera gdje su nam zbog razlike doznačivali tekuće pomoći iz državnog proračuna, no šteta je učinjena. Tu je i specifičnost naše općine – mi smo područje od posebne državne skrbi ali zbog tih izmjena pristupilo se novom načinu financiranja jedinica lokalne samouprave jer su svrstane u kategorije razvijenosti tako da smo mi druga skupina potpomognutih područja i ono što je novina od prošle godine, povrat poreza na dohodak išao je na teret općine i u tom dijelu nam je umanjen prihod i to je naravno, donijelo poremećaj ukupnog financiranja Općine Brestovac.

P1170876

Kakva je situacija s projektima i potporama?
Dodatno potaknuti takvim  nametnutim financijskim stanjem intenzivnije smo se prošle godine prijavljivali na razne natječaje tako da smo od Ministarstva regionalnog razvoja dobili dio sredstva za adaptaciju mjesnog doma u Jaguplijama. To je bila investicija vrijedna 280 tisuća kuna, od toga je oko 220 tisuća kuna bila kapitalna pomoć  ministarstva. Ostvarili smo  potporu od Fonda za zaštitiu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavku komunalne opreme, kompostere i kontejnere za odlaganje komunalnog otpada na grobljima koja ćemo podijeliti po naseljima. Tu smo dobili kapitalnu potporu u iznosu od 195 tisuća kuna. Ono što je također obilježilo prošlu godinu – mi smo se u 2014. godini javili na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i proveli smo dva natječaja za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća te za poticanje ugradnje sustava obnovljih izvora energije. Ukupno smo kroz ta dva natječaja isplatili sredstva fonda u iznosu od oko 2 milijuna kuna. To je realizirano prošle godine.

Trend je iseljavanja, odlaze li mladi s brestovačkog područja?
Dijelimo sudbinu ostalih prostora na razni države. Ljudi odlaze, ali nemamo podataka o točnim razmjerima. U odnosu na zadnji popis 2011 godine, evidentano je smanjenje broja stanovnika. Kroz sve ove aktivnosti koje radimo na poboljšanju komunalnog standarda trudimo se ispuniti prioritente ciljeve i podići kvalitetu života na ovom području. Kada je općina ustrojena najviše je trebalo raditi na vodoopskrbi, kanalizaciji, javnoj rasvjeti i održavanju nerazvrstanih cesta, dakle ostvariti one osnovne uvjete. Imamo sluha i za potrebe najmlađih kroz izgradnju školske sportske dvorane koju smo zanačajnim dijelom sufinancirali te kroz sve  provedbene projekte naše škole. Za ovu godinu školi je odobrena kapitalna potpora Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od oko 1,4 kuna za sanaciju krovišta matične škole. To je značajan projekt, a mi smo sudjelovali u izradi projekte dokumentacije.

Kakvi su planovi, što očekujete u budućnosti?
Čekamo da se otvore i da krenu natječaji iz Fonda za ruralni razvoj. Imamo puno potreba i moći ćemo pripremiti puno projekta. Tu vidimo našu šansu kako bi rješili mnoge probleme. Formirala se nova vlada koja je reformska, a ono što je nama u ovom trenutku najaktualnije to je najavljena reforma lokalne samouprave. Slažemo se da je reforma potrebna, ali isto tako treba jasno reći koja je to uloga i položaj jedinica lokalne samouprave, koje su naše ovlasti  i obveze, a shodno tome onda bi trebalo provesti i određenu fiskalnu decentralizaciju, dati nam finacijska sredstva za ovlasti koje su nam dane. Jer, očito je da nam je dano puno obveza da ih izvršavamo, ali izvori sredstava za izvršavanje tih obaveza to ne prate. Nama je to primjerice veliki problem oko održavanja komunalne infrstrukture, posebice nerazvrstanh cesta, veliko smo područje imamo veliki broj naselja i ogromnu mrežu nerazvrstanih cesta , a jedni izvorni prihoda za izgradnju i održavanje cestovne infrastrukture su komunalna nakanada i komunalni doprinos te vlastita sredstva proračuna, što naravno, nije dovoljno.

TEKST: S. Pok     FOTO: Slavonski.hr (arhiv)

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn