PROMO: Uspješno je završen projekt „Dom zdravlja-centar zdravlja“

Datum objave: 26. 4. 2019. | Kategorija: Promo

POŽEGA- Projekt „Dom zdravlja-centar zdravlja“ KK.08.1.1.02.0008 koji je provodila Požeško-slavonska županija zajedno s partnerom Domom zdravlja Požeško-slavonske županije uspješno je priveden kraju. Ukupna vrijednost projekta bila je 5.845.777,93 kuna, koji se sufinancirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 4.968.911,24 kuna (85% financiranja), a preostali iznos sufinancirala je Požeško-slavonska županija -876.866,69 kuna (15% sufinanciranja).

Dio sredstava sufinancirao se iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije-PANORA prijavila je projekt na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Cilj projekta bio je unaprjeđenje kvalitete primarne zdravstvene zaštite na području PSŽ kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu 9 pružatelja primarne zdravstvene zaštite (ordinacije liječnika Doma zdravlja Požeško-slavonske županije i 8 koncesionara). Razdoblje provedbe projekta bilo je 30 mjeseci (od 01. studenoga 2016. do 01. svibnja 2019.) te su sve projektne aktivnosti uspješno završene u skladu s ugovorenim rokovima.

Izvedenim građevinskim radovima i novom medicinsko-tehničkom opremom zdravstvenim radnicima osigurani su primjereni uvjeti rada, a pacijentima pružena kvalitetnija primarna zdravstvena zaštita koja uključuje više dijagnostičko-terapijskih postupaka na primarnoj razini u sklopu ordinacija za opću,obiteljsku medicinu, pedijatriju, dentalnu medicinu i ginekologiju.

U sklopu projekta nabavljena je informatička oprema (10 računala i 12 pisača) za ordinacije primarne zdravstvene zaštite. Također je nabavljena medicinsko-tehnička oprema i medicinski namještaj za potrebe ordinacija, a sve u svrhu podizanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite pacijentima (ormari za instrumente i lijekove, stolovi i ležajevi za pregled bolesnika, stolovi za pregled dojenčadi , vage za bebe s dužinomjerom, visinomjeri i dr.).

Završeni su građevinski radovi rekonstrukcije/adaptacije objekata Doma zdravlja Požeško-slavonske županije na 6 zgrada: u Velikoj, u Požegi –na lokacijama Matije Gupca 10, Vukovarska 29 i Industrijska 26, te Pakracu i Lipiku, a vrijednost izvedenih građevinskih radova bila je oko 1.500.000,00 kn. Građevinski radovi obuhvaćali su zamjene unutarnje i vanjske stolarije, zamjene podnih obloga, ličenje zidova i stropova, rekonstrukcije sanitarnih čvorova i dr. Na zgradama Domova zdravlja postavljene su ploče na Brailleovom pismu kako bi se olakšala pristupačnost zdravstvenih usluga slijepim i slabovidnim osobama.

U sklopu projekta održana je i edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji, a sve u svrhu promicanja horizontalnih politika Europske unije te potrebom za povećanjem razine svijesti o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji. Cilj edukacije bio je senzibiliziranje zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja PSŽ i koncesionara Požeško-slavonske županije, za korištenje pristupa u radu s pacijentima i suradnicima, koji se temelji na ravnopravnosti spolova. Takvim pristupom neutralizirat će se neosjetljivost na rodne razlike, poticat će se jednako postupanje prema svima, neovisno o obrazovanju, društvenom položaju, imovinskom stanju, invaliditetu, dobi, spolnoj orijentaciji i dr.

Uspješno je završena javna nabava medicinske opreme za ordinacije Doma zdravlja PSŽ i koncesionare u sklopu koje je nabavljeno 275 komada nove medicinske opreme čime se omogućilo uvođenje 60 novih usluga u ordinacije primarne zdravstvene zaštite što će rezultirati smanjenjem broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u depriviranim,izoliranim područjima Požeško-slavonske županije za 15%. Nabavljeni su novi ginekološki ultrazvuci 3D/4D za ginekološke ordinacije u Pakracu i Požegi, pedijatrijski prenosivi ultrazvuci, UZV za gustoću kostiju, digitalni ortopani, pulsnioksimetri, defibrilatori, reanimacijski setovi, EKG-ovi, kolposkopi, inhalatori, aspiratori, spirometri, holteri EKG, elektrokauteri, aparati za davanje kisika, tensi, setovi za strojnu endodonciju i dr.) čime je znatno podignuta kvaliteta pružanja usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za krajnje korisnike, pacijente u Požeško-slavonskoj županiji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Požeško-slavonske županije.

TEKST: Promo       FOTO: Promo

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn