OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ŠAGULJE-IVIK: Za ljepšu i čišću Novu Gradišku

Datum objave: 26. 8. 2020. | Kategorija: Gospodarstvo

NOVA GRADIŠKA – Promišljajući na pravi način o održivom gospodarenju otpadom, ekologiji i zaštiti okoliša, grad Nova Gradiška i službeno je, nakon dvije godine provedbe, završio projekt reciklažnog dvorišta. Ukupne vrijednosti 6.151.692,79 kuna, otvoreno na lokaciji komunalne deponije Šagulje-Ivik u naselju Prvča, reciklažno dvorište službeno će početi s radom 1. rujna i najaviti niz novih koraka koji će, uz kontinuiranu edukaciju i mijenjanje loših navika, dugoročno završiti otvaranjem sortirnice, kompostane i odlagališta građevinskog materijala.

Pridružujući se brojnim drugim sredinama koje su, ulaskom u Europsku zajednicu, preuzele i niz obveza i pravila ponašanja, Grad Nova Gradiška službeno je, nakon dvije godine provedbe projekta, otvorio reciklažno dvorište. Smješteno na lokaciji komunalne deponije Šagulje-Ivik u naselju Prvča, ukupne vrijednosti 6.151.692,79 kuna, sufinancirano sredstvima Kohezijskog fonda, reciklažno dvorište s radom će početi 1.rujna i omogućiti građanima, bez naknade, odlaganje 48 vrsta otpada.

Projekt koji je tek prvi u nizu koraka čiji je dugoročni cilj, uz kontinuiranu edukaciju sugrađana i mijenjanje loših navika, osvijestiti vrijednost otpada kao sirovine i u potpunosti zatvoriti krug, na završnoj su konferenciji predstavili Marijan Furić, direktor tvrtke Odlagalište d.o.o koja će upravljati reciklažnim dvorištem, u ime grada- saborski zastupnik, gradonačelnik Vinko Grgić, te Marijana Škara Ivković, u ime Industrijskog parka zaduženog za promidžbu i vidljivost projekta.

Uz riješavanje trajnog problema divljih deponija, reciklažno bi dvorište u prvoj poslovnoj godini trebalo primiti 600 tona komunalnog otpada što čini 0,045 posto prikupljenog otpada na razini Republike Hrvatske, 1,74 posto na razini Brodsko-posavske županije, te 21,09 posto na razini grada Nova Gradiška. Smješteno na ukupnoj površini od 3.385 kvadratnih metara, s betonskim boksovima, spremnicima, halom i upravnom zgradom, na reciklažnom će dvorištu biti moguće odložiti glomazni otpad, željezo, neželjezne metale, plastiku, stari papir, karton, tekstil, staklo, staklenu ambalažu, jestiva ulja i masti, biorazgradivi otpad, baterije, akomulatoru, flourescentne cijevi, staru lijekovi, kao i opasni i elektronički otpad.

“Ovo je tek prvi u nizu koraka koji smo poduzeli želeći biti grad primjer i početak puno ozbiljnijeg posla kojim ćemo u potpunosti zatvoriti krug kada je riječ o održivom gospodarenju otpadom. Priču nastavljamo s projektom sortirnice vrijednom 10 milijuna kuna, za koji, nakon ishođenja građevinske dozvole, ovih dana očekujemo odluku po pitanju sufinanciranja, a onda i kompostanom za koju smo ishodili lokacijsku dozvolu. Zadovoljstvo mi je što i za projekt izgradnje odlagališta građevinskog materijala već sada postoje zainteresirani privatni partneri, a kako smo, promišljajući strateški, u ovom dijelu grada kupili još dosta zemljišta koje je na raspolaganju tvrtki Odlagalište, na ovom nećemo stati.” , upoznao je prvi čovjek grada Nova Gradiška.

” Nakon nekolicine uspješno provedenih manjih edukativno-informativnih projekata, službenog otvorenja reciklažnog dvorišta, a onda i čitavog niza novopokrenutih aktivnosti koje će rezultirati sortirnicom i kompostanom, uz kontinuiranu logističku i svaku drugu podršku Grada, vjerujem kako bi kroz dvije godine mogli postati primjer grada koji na pravi način gospodari otpadom.”, zaključio je direktor Odlagališta d.o.o, Marijan Furić.

TEKST: Simonida Tarbuk       FOTO: Dorian Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn