KOMUNALAC POŽEGA – Otvorena kompostana za prikupljanje i obradu biootpada

Datum objave: 06. 6. 2023. | Kategorija: Gospodarstvo

POŽEGA – U sklopu odlagališta otpada Vinogradine danas je svečano otvorena kompostana za prikupljanje i obradu biootpada ukupne vrijednosti 7.536.866,81 kn. Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020., a Grad Požega sudjelovao je u sufinanciranju opreme kompostane u iznosu 1.651.782,02 kn.

Projekt Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada u kolovozu 2020. godine.Odluku o financiranju donijelo je Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja u listopadu 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, potpisan je u studenom 2020. godine između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Komunalca Požega

Ukupna vrijednost projekta je 7.536.866,81 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 6.000.439,04 kuna pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 3.000.219,52 kuna, tj. 50% ukupno prihvatljivih troškova. Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. Grad Požega sudjelovao je u sufinanciranju opreme kompostane u iznosu 1.651.782,02 kn.

Projektom je izgrađen i opremljen I. funkcionalni dio kompostane u sklopu odlagališta otpada Vinogradine. Izgrađena je ploha za kompostiranje s pratećom infrastrukturom i objekt za zaposlene te nabavljena oprema za obavlljanje tehnološkog procesa kompostiranja (drobilica, prevrtač, bubnjasto sito, stroj za pakiranje vreća komposta, procesno-mjeriteljska oprema i ostala oprema s alatima za rad). Predviđeni kapacitet za ovu fazu projekta je 1000 t/god. Krajnji korisnici projekta su stanovnici 8 jedinica lokalne samouprve (gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, općine Velika, Brestovac, Čaglin, Kaptol i Jakšić), gospodarski subjekti i ustanove koji koriste usluge Komunalca Požega,  ali i stanovništvo i subjekti izvan područja djelovanja komunalnog društva.

Kompostana je svečano otvorena u nazočnosti predstavnika Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša, i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te zamjenika županice Požeško-slavonske županije Ferdinanda Trohu, gradonačelnika Grada Požege dr. sc. Željka Glavića te načelnika općina. Izgradnja i opremanje kompostane zahtjevan je projekt u koji je Komunalac Požega ušao kako bi na još višu razinu podigao gospodarenje otpadom, naglasio jedirektor Komunalca Domagoj Lovrić.

“Cilj izgradnje I. funkcionalne cjeline kompostane bio je odvojeno sakupljanje i obrada biootpada, poboljšanje postojećeg sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području 8 jedinica lokalne samouprave Požeško-slavonske županije te smanjenje količine otpada na odlagalištu. Projekt je pokrenut i s ciljem povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada na našem području te smanjenja iznosa poticajnih naknada za prekomjerno odloženi komunalni otpad na odlagalištu koji plaćaju jedinice lokalne samouprave. Analizom do sada provedenih mjera i uloženog truda na području odvojenog sakupljanja otpada, uvidjeli smo da nije dovoljno iz komunalnog otpada izdvajati samo reciklabilne vrste otpada – papir, staklo, plastiku, jer su stope odvajanja otpada na godišnjoj bazi u svih 8 jedinica lokalne samouprave u kojima obavljamo javnu uslugu uvijek bile niže od 20 posto  a poznato je da u svrhu doprinosa kružnom gospodarstvu Europske unije, Republika Hrvatska mora oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu najmanje 55 posto mase komunalnog otpada do 2025. godine, 60 posto do 2030. godine, a 65posto do 2035. godine. Smatram da ćemo se tek s početkom rada kompostane u srpnju ove godine, polako početi približavati propisanim ciljevima.” rekao je direktor Lovrić.

“Kako odlaganje biootpada i ostalog biorazgradivog otpada predstavlja veliku prijetnju za okoliš s aspekta stvaranja metana uslijed raspadanja otpada i emisija stakleničkih plinova. Izbjegavanjem odlaganja biootpada ne samo da se postiže smanjenje emisije stakleničkih plinova, nego se doprinosi stvaranju kvalitetnog produkta – komposta. Očekujemo da će se realizacijom projekta kompostane stvoriti i društvene i gospodarske vrijednosti (zapošljavanje, unapređenje komunalnih usluga) te postići zaštita okoliša (smanjenje volumena otpada i rasterećenje odlagališta, smanjenje onečišćenja tla, vode i zraka, povećanje kakvoće tla i povećanje kakvoće okoliša.” dodao je Lovrić.

Na uspješnom projektu čestitali su zamjenik županice Ferdinad Troha i gradonačelnik Grada Požege dr. sc. Željko Glavić. “Čestitam svim dionicima i djelatnicima Komunalca d.o.o. koji obavlja uslugu sakupljanja komunalnog otpada u osam jedinica lokalne samouprave. Otpad se zbrinjava iz više od 15800 kućanstava i 1234 gospodarska subjekta. Ono što je važno, osim mješanog komunalnog otpada sakuplja se i plastika te papir, otpad se dakle i selekcionira, zbrinjava u šest reciklažnih dvorišta i jednom mobilnom dvorištu i mi iz Požeško-slavonske županije izražavamo zadovoljstvo što se u našem komunalnom poduzeću otpad nastoji što kvalitetnije zbrinuti u skladu s europskim standardima.” naglasio je zamjenik Troha.

Grad Požega prepoznao je važnost ovog infrastrukturnog projekta, prije svega za građane kao korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a jednako tako i za tvrtku Komunalac Požega, naglasio je gradonačelnik Glavić dodajući: “Grad Požega kao jedinica lokalne samouprave svojim građanima želi osigurati što bolje i ugodnije uvjete života. Odvajanje otpada, osim što je zakonska obveza i svojvrstan je zalog za naraštaje koji dolaze. Zbog toga smo se u ovaj projekt uklučili sufinanciranjem nabave opreme u vrijednosti od 220 tisuća eura. Sakupljanje biootpada dodatna je usluga požeške komunalne tvrtke kojom ćemo našim sugrađanima omogućiti jednostavno i besplatno zbrinjavanje biootpada čime oni sami mogu izravno utjecati na visinu svojih računa koje plaćaju za uslugu sakupljanja otpada. Što više izdvojimo korisnog otpada imat ćemo manj i borj pražnjenja zelenih spremnika ,a time i manje iznose na računima, ” rekao je gradonačelnik.

Uz uspješno realiziran projekt nije zaboravljena ni važnost edukacije. O pravilnom postupanju s otpadom djecu i građane Komunalac već godinama educira na radionicama u predškolskim i školskim ustanovama, putem mrežne stranice i uz pomoć lokalnih medija, a u narednom periodu izobrazno-informativne aktivnosti planira provoditi još intenzivnije, najavljeno je ovom prilikom. S odvozom biootpada iz kućanstava u Požegi i formiranjem prvih kompostnih hrpa u kompostani na odlagalištu otpada „Vinogradine“ Komunalac Požega d.o.o. krenut će u srpnju ove godine.

TEKST: S. Pok                    FOTO: S. Pok

Slavonski © 2013 - 2023 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn