KOMUNALAC POŽEGA – Odobren još jedan EU projekt: stižu vozila za odvojeno prikupljanje papira i plastike te za biootpad

Datum objave: 25. 11. 2020. | Kategorija: Gospodarstvo

POŽEGA – Sredinom 2021. godine Komunalac Požega d.o.o. kupuje dva specijalizirana vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Vozilo za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike vrijedno 1,6 milijuna kuna bit će sufinancirano sredstvima EU s oko 1,4 milijuna kuna. Vastitim sredstvima Komunalac će nabaviti vozilo za prikupljanje biotopada čija je vrijednost oko milijuna kuna.

Projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike“ dobio je zeleno svjetlo Povjerenstva za odabir projekata Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje je ustvrdilo da projektni prijedlog ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje iz ESI fondova te će ovo vozilo biti sufinancirano EU sredstvima. Ukupno prihvatljivi troškovi projektnog prijedloga su oko 1,6 milijuna kuna, a EU sufinanciranje je 85 posto, odnosno oko 1,4 milijuna kuna. Vlastitim će sredstvima Komunalac nabaviti specijalizirano vozilo za prikupljanje biootpada, a njegova je vrijednost oko milijun kuna.

“Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona u jednoj komori te otpadne plastike u drugoj komori te vozila za prikupljanje biootpada doprinijet će unaprjeđenju i proširenju postojećeg sustava odvojenog prikupljanja otpada koji je uspostavio Komunalac Požega d.o.o. na području osam jedinica lokalne samouprave, stvaranju preduvjeta za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog papira i kartona od miješanog komunalnog otpada i biootpada, povećanju stope odvojenog sakupljanja otpada na području navedenih JLS, smanjenju količine otpada na odlagalištu Vinogradine, a time i CO2, te očuvanju prirodnih resursa. Isto tako, nabavom ovih vozila smanjit će se emisija ispušnih plinova u atmosferu, a istovremenim prikupljanjem dvije vrste otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada i troškovi društva,” pojašnjava Josip Vitez, direktor Komunalca Požega d.o.o.

U sklopu projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike“ bit će provedene izobrazno-edukativne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, obradi, recikliranju i ponovnoj uporabi odvojeno skupljenog otpada.
Kupovinom vozila u sustav odvojenog prikupljanja otpada omogućit će se odvoz i onim korisnicima iz kategorije domaćinstava (ukupno 2099) te gospodarskim subjektima (ukupno 1048), koji do sada nisu imali mogućnost razdvajanja otpada, čime će svi korisnici imati jednake mogućnosti u brizi za okoliš, a u konačnici i na mogućnost reguliranja visine svojih računa jer više izdvojenog otpada znači manje otpada u spremniku za miješani komunalni otpad te u konačnici niže račune za komunalnu uslugu.

Kako bi dodatno unaprijedili odvajanje otpada „na kućnom pragu“, jedinice lokalne samouprave su putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavile spremnike za otpadni papir, karton i plastiku koji će biti dodijeljeni svim korisnicima na području osam jedinica lokalne samouprave u kojima Komunalac Požega d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Kada je riječ o prikupljanju biootpada, građanima je proteklih godina podijeljeno 1200 kompostera, a završetkom izgradnje kompostane na kućne će adrese, oni koji iskažu interes, dobiti vrećice ili posude za odvojeno sakupljanje biootpada.

IZVOR:komunalac-pozega.hr

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn