KNJIGA O AZILANTIMA I HRVATSKOM DRUŠTVU – Integracija kao adaptacija tamo gdje živimo

POŽEGA – „To je kao da ste umrli i rodili se ponovno, ali kao odrasli imate sjećanja“ (jedan azilant iz Sirije). Dr. Rahela Jurković od 2015. godine istražuje izbjeglice i njihovu integraciju u hrvatskog društvo, a u fokusu interesa bilo joj je kulturno nasljeđe i suživot s lokalnom zajednicom. Rezultat istraživanja je kulturnoantropološka studija ukoričena … Continue reading KNJIGA O AZILANTIMA I HRVATSKOM DRUŠTVU – Integracija kao adaptacija tamo gdje živimo