GRAD NOVA GRADIŠKA – Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u punom zamahu

Datum objave: 26. 11. 2021. | Kategorija: Gospodarstvo

NOVA GRADIŠKA – Uz niz projekata koji za cilj imaju razvoj gospodarstva Grada, Nova Gradiška provodi i nekolicinu onih čiji je zajednički nazivnik dugoročna izgradnja pametnog, zelenog Grada. Početkom mjeseca studenoga novoizgrađenoj fotonaponskoj elektrani koja će Grad “osloboditi” troškova za utrošak energije, izdana je potvrda za trajni pogon, a u punom su jeku i radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u okviru 143 milijuna kuna vrijednog projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“

Početkom mjeseca studenoga HEP ODS-Elektra Slavonski Brod izdala je potvrdu za trajni pogon novoizgrađenoj fotonaponskoj elektrani kojom se dokazuje kako postrojenje zadovoljava uvjete priključenja na elektrodistribucijsku mrežu, što ujedno označava i početak eksploatacije fotonaponske elektrane. Fotonaponska elektrana, prva takve vrste u Novoj Gradiški, izgrađena je u okviru projekta BIOSOL financiranog sredstvima Interreg-a IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. u Industrijskoj zoni Nova Gradiška. Prihodima ostvarenima od prodaje električne energije podmirivat će se gotovo cjelokupan iznos utroška električne energije Grada, s naglaskom na objekte društvene namjene koji su u vlasništvu Grada. Riječ je o projektu čiji je cilj izgradnja pametnog grada okrenutog zelenim industrijama i održivom razvoju, što je, uz niz projekata kojima se potiče razvoj gospodarstva Grada i dugoročna vizija aktualne gradske vlasti.

Na tom je tragu i kapitalni projekt “Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijedan 143 milijuna kuna osiguranih putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. U okviru spomenutog projekta koji provodi tvrtka Vodovod zapadne Slavonije d.o.o u punom su jeku radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijednog 42 milijuna kuna. Od mjeseca travnja kada je počela izgradnja UPOV-a na gradilištu se radi svakodnevno. „Trenutno je u izgradnji mehanički dio obrade otpadnih voda, te će se po završetku građevinskog dijela postavljati strojarska oprema, gruba i fina rešetka, pjeskolov i mastolov uz svu popratnu opremu“, naglašava direktor Davor Rukavina. Građevinski radovi na biološkom tretmanu uglavnom su gotovi, a trenutačno se vrši postavljanje strojarske opreme.

„U izgradnji je upravna zgrada, garaže i radionica, a završeni objekt imat će i prostorije za djelatnike, nadzorni sustav, te laboratorij za analize otpadnih voda.“ Trenutno su u početnoj fazi i radovi na prilaznoj cesti, kao i sanacija mosta na Šumetlici koji je dio prilaznog puta samom uređaju. Posljednja faza je izgradnja kolektora kojim će se pročišćena otpadna voda odvoditi do izljevnog mjesta u blizini rijeke Save. Kapacitet uređaja projektiran je na 22.100 ES (ekvivalent stanovnik, izračun opterećenja kod pročišćavanja otpadnih voda), te na protok od 193 l/s. Rok za završetak radova je rujan 2022. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, a njegovom gradnjom će biti zaokružena velika cjelina na području aglomeracije Nova Gradiška, s kojom će svi stanovnici dobiti pristup zdravstveno ispravnoj vodi, dok će ona će otpadna voda biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama. „Potpunom izgradnjom očekujemo rješavanje dugogodišnjih problema na ovim prostorima koji će dobiti modernu komunalnu infrastrukturu za 21. stoljeće“, upoznaje Rukavina i dodaje: „Bez europskih sredstava najvjerojatnije nikada ne bismo riješili postojeće probleme i još bismo dugi niz godina bili suočeni sa gubicima i nezadovoljavajućom vodoopskrbom i odvodnjom. Na ovaj smo način zaokružili cjelokupni proces komunalnog razvoja Grada Nova Gradiška i njegove okolice.“

Vodovod zapadne Slavonije je u proteklom razdoblju iz Kohezijskih fondova Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija napravio veliki broj projekata kroz koje se uveliko radilo na poboljšanju vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Kroz prvu fazu projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška izgrađeno je 32 km kanalizacijske mreže uključujući i 1.824 priprema za kućne priključke na kanalizaciju u naseljima Giletinci, Prvča, Rešetari, Zapolje, Adžamovci, Gunjavci, Drežnik i Brđani. Na istom tom području izgrađeno je 8 retencijskih bazena i 12 crpnih stanica, sve svrhu poboljšanja sustava kanalizacije. Osim toga, izgrađeno je 3.700 m vodovoda te vodosprema kapaciteta 3000 m³. Na cijeloj aglomeraciji izgrađeno je i ukupno 2.955 besplatnih priključaka na vodu.

TEKST: S. Tarbuk            FOTO: UPOV NG

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn