RKR PSŽ PANORA – Predstavljeni aktualni natječaji iz Programa ruralnog razvoja

Datum objave: 17. 6. 2020. | Kategorija: Gospodarstvo

POŽEGA – U prostorijama Regionalnog koordinatora razvoja Požeško – slavonske županije Panora na konferenciji za novinare savjetnik za projekte Stjepan Jakopović predstavio je aktualne natječaje u sklopu Programa ruralnoj razvoja.

Objavljen je novi plan natječaja za 2020. godinu te su otvoreni i novi natječaji, a predstavljeni su oni za koje je iskazan najveći interes – skupina koja se odnosi na poljoprivredni sektor, skupina vezana uz sektor šumarstva i treća skupina koja se odnosi na javni sektor, odnosno na one natječaje gdje su prihvatljivi prijavitelji gradovi i općine.

U poljoprivrednom sektoru aktualni su natječaji koji se odnose na pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na obiteljskim gospodarstvima, točnije tip operacije 6.2.1 koji se odnosi na pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti i tip operacije 6.4.1. koji se odnosi na razvoj već pokrenute poljoprivredne djelatnosti. “Za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti, može se ostvariti potpora u iznosu od 50 tisuća eura, gdje je intenzitet sufinanciranja 100 posto a natječaj je otvoren do 10. kolovoza 2020. godine. Za razvoja već pokrenute nepoljoprivredne djelatnosti moguće je ostvariti sufinanciranje u iznosu do 200 tisuća eura, intenzitet sufinanciranja je 70%, a ako se radi o pružanju usluga poljoprivrednom mehanizacijom, taj intenzitet je nešto manji i iznosi 40 posto Natječaj je otvoren do 3. kolovoza 2020. godine,” upoznao je Jakopović.

U sektoru poljoprivrede otvoren je i natječaj za povećanje dodane vrijednosti proizvodima, a riječ je o natječajima za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda. Intenzitet potpore je 50%, a natječaj je otvoren do 14. kolovoza 2020. godine i mogu se kandidirati projekti iz svih sektora (prerada mesa, mlijeka i ostali sektori). Otvoreni su i natječaji za korištenje obnovljivih izvora energije, od kojih se jedan odnosi na primarne poljoprivredne proizvođače ( tip operacije 4.1.1), koji je otvoren do 30. rujna 2020. godine i drugi koji se odnosi na  sektor prerade (tip operacije 4.2.2.) Intenzitet potpore, ako se radi o primarnim poljoprivrednim proizvođačima kreće od 50 posto, uz zadovoljavanje posebnih kriterija može se doći i do 90 posto sufinanciranja. Bespovratni iznosi se kreću od pet tisuća eura do milijun eura potpore.

“Važno za napomenuti je da su najavljeni natječaji za tip operacije 4.1.1., odnosno ulaganje u fizičku imovinu u sektoru povrća, u sektoru voćarstva  (podizanje i restrukturiranje višegodišnjih nasada), u sektoru svinjogojstva (izgradnja i uspostava reprocentara) i u sektoru peradarstva. Navedeni natječaji očekuju se u ovoj godini,” dodao je Jakopović.

U sektoru šumarstva predstavljen je natječaj za tip operacije 8.5.1. koji se odnosi na konverziju degradiranih šumskih sastojina. Kroz natječaj se ostvaruje potpora za ponovnu sadnja i/ili restrukturiranje postojeće šume, a prihvatljivi korisnici su udruge šumoposjednika i šumoposjednici. Maksimalan iznos koji se može dobiti putem ove potpore je 700 tisuća eura, s tim da postoje limiti po hektaru šume, ovisno o tipu uzgoja i sadržaju projekta. Natječaj je otvoren do 25. rujna 2020. godine.

Natječaj na koji se mogu javiti općine i gradovi u sektoru šumarstva je za tip operacije 8.5.2. – Uspostava i uređenja poučnih staza i vidikovaca te male infrastrukture. Maksimalni iznos koji se može ostvariti u ovom projektu je 100 tisuća eura, a intenzitet potpore 100posto. Taj natječaj je otvoren do 21. kolovoza 2020. godine. “Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, udruge koje se bave zaštitom prirode i druge pravne osobe koje u svom statutu imaju zaštitu prirode. U ovom trenutku PANORA provodi jedan takav projekt, na kojem je nositelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, a provodi se na području Sovskog jezera.Još jedan natječaj na koji se mogu javiti općine i gradovi je natječaj iz tipa operacije 4.3.3., gdje se maksimalnim iznosom od milijun eura može financirati izgradnja šumskih cesta,” naglasio je Jakopović.

Uz bespovratna sredstva postoje i vrlo konkurentne kreditne linije koje provodi HAMAG BICRO. Tako su za poljoprivrednike dostupni investicijski mikro i mali zajmovi. Mikro zajmovima su u iznosu od 25 tisuća eura s kamatom od 0,1 posto do 0,25 posto, povrat je pet godina uz jednu godinu počeka. Najviša visina malih zajma iznosi 50.000 tisuća eura, povrata istog je do 10 godina i kamate su 0,1 posto do 0,25 posto s godinom počeka. “Jedan novitet uzrokovan pandemijom COVID-19 je uvođenje novog financijskog instrumenta, odnosno zajmova za obrtna sredstva. Poljoprivrednici mogu dobiti sredstva u maksimalnom iznosu 25 tisuća eura, s rokom korištenja tri mjeseca i povratom od jedne do tri godine, po 0.5 posto kamatne stope za repromaterijal i tekuće poslovanje (zaštitna sredstva, troškovi sjetve, nabava živih životinja za tov i slično,” dodao je Jakopović.

Više detalja zainteresirani mogu pronaći na web stranici Panore , a za svu potrebnu pomoć pružit će i stručni djelatnici Panore.

TEKST: S. Pok       FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn