RAZVOJ VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE: Radovi na UPOV-u aglomeracije Nova Gradiška pred završetkom

Datum objave: 01. 3. 2023. | Kategorija: Društvo

NOVA GRADIŠKA – Vodovod Zapadne Slavonije doo provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV, aglomeracije Nova Gradiška u okviru projekta “Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška-2.faza” vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Izgradnja pročišćivača završna je faza ovog, za grad, kapitalnog projekta

Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a.

Projekt je od iznimne važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda. “Sukladno svi zahtjevima, uspješno je proveden pokusni rad. Ispitivanja parametara provedena su od strane nadležnih ovlaštenih zavoda i laboratorija te su u potpunosti ispunjeni svi ciljevi postavljeni Ugovorom i projektnom dokumentacijom“, kaže direktor Vodovoda zapadne Slavonije Davor Rukavina.

Tijekom pokusnog rada ispunjeni su svi traženi parametri pročišćavanja otpadnih voda te postignuti zahtjevi za efluent. Zahtijevani parametri dehidracije mulja potpuno su ispunjeni. Svi ispitani uzorci dehidriranog mulja zadovoljili su traženi minimalni sadržaj suhe tvari ≥ 23%. Rezultatima provedenih ispitivanja mjerenja buke dokazano je da izmjerene razine buke ne prekoračuju dopuštene razine buke u dnevnim i noćnim uvjetima rada UPOV-a. Rezultatima provedenih ispitivanja mjerenja kakvoće zraka na granici UPOV-a dokazano je da izmjerene razine ne prekoračuju granične vrijednosti koje su definirane zahtjevima. Dokazan je hidraulički kapacitet mehaničkog predtretmana.

„Podnijeli smo zahtjev za Uporabnu dozvolu te smo trenutno u procesu čekanja tehničkog pregleda u svrhu utvrđivanja sukladnosti s glavnim projektom. Nakon dobivanja dozvole, možemo krenuti s planiranjem završetka cjelokupnog projekta i otvaranjem pročistača. Nadam se da ćemo cjelokupni postupak završiti krajem travnja ili početkom svibnja“, najavljuje Rukavina. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Trenutno najveća investicija na novogradiškom području, po sadašnjoj dinamici i planovima bit će završena u predviđenim rokovima. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju i dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.

TEKST: S. Tarbuk              FOTO:Vodovod Zapadne Slavonije doo

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn