PROMO: Projekt “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požege na lokaciji Industrijska ulica“

Datum objave: 11. 3. 2019. | Kategorija: Promo

POŽEGA – Grad Požega nositelj je projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požege na lokaciji Industrijska ulica“ KK. 06.3.1.03.0022 kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 5.003.569,54 kn, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 4.909.194,54 kn, a ukupno sufinanciranje Europske unije 4.172.815,36 kn.

Aktivnosti obuhvaćaju izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te informiranje građana o korištenju istog i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima. Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Grad Požega doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt je trenutačno u završnoj fazi, odrađene su aktivnosti same izgradnje i opremanja, ishođena je uporabna dozvola, a trenutačno je u postupku upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Reciklažno dvorište smješteno je u odvojku Industrijske ulice u Požegi na površini od 3.493 kvadratna metra, od čega je površina ograđenog dijela 2.714 kvadratnih metara. Građani će na reciklažno dvorište moći odložiti 34 različite vrste otpada potpuno besplatno – od glomaznog otpada, otpada iz kućanstva, zelenog otpada, motornih ulja, gotovo sve što postoji u jednom kućanstvu i oko njega.

Glavni cilj uspostave reciklažnog dvorišta je upravo smanjenje količine komunalnog miješanog otpada čime će se istovremeno povećati količine odvojenog otpada koji se može koristiti kao sekundarna sirovina ili energetski uporabiti.


„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Požege.“

TEKST: Promo      FOTO: Promo

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn