PROMO: Projekt „DOM ZDRAVLJA-CENTAR ZDRAVLJA“

Datum objave: 08. 3. 2019. | Kategorija: Promo

POŽEGA- Požeško-slavonska županija zajedno s partnerom Domom zdravlja Požeško-slavonske županije provodi projekt „Dom zdravlja-centar zdravlja“ KK.08.1.1.02.0008. Ukupna vrijednost projekta je 5.845.777,93 kuna, koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 4.968.911,24 kuna, a preostali iznos sufinancirala je Požeško-slavonska županija.

Dio sredstava sufinanciran je iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci (od 01. studenoga 2016. do 01. svibnja 2019.) te se u ovom trenutku bliži svom kraju. Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije-PANORA prijavila je projekt na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Projektom „Dom zdravlja – centar zdravlja“ poboljšana je kvaliteta pružanja primarne zdravstvene zaštite na području Požeško-slavonske županije. Infrastrukturnim radovima i novom medicinsko-tehničkom opremom zdravstvenim radnicima osigurani su primjereni uvjeti rada, a pacijentima je pružena kvalitetnija primarna zdravstvena zaštita koja uključuje više dijagnostičko-terapijskih postupaka na primarnoj razini.

Na zgradama Domova zdravlja postavljene su ploče na Brailleovom pismu kako bi se olakšala pristupačnost zdravstvenih usluga slijepim i slabovidnim osobama. Održana je edukacija o promicanju ravnopravnosti i nediskriminaciji kojoj su nazočili zdravstveni djelatnici, zaposlenici Doma zdravlja Požeško-slavonske županije i koncesionari u cilju senzibiliziranja istih kako bi koristili pristup u radu prema pacijentima koji se temelji na ravnopravnosti spolova čime će se osigurati jednako postupanje prema svima, neovisno o obrazovanju, društvenom položaju, imovinskom stanju, dobi, invaliditeti, spolnoj orijentaciji i dr.

U sklopu projekta nabavljeno je 56 vrsta odnosno 278 komada nove opreme za ordinacije primarne zdravstvene zaštite (opću/obiteljsku medicinu, pedijatriju, dentalnu medicinu i ginekologiju) za Dom zdravlja Požeško-slavonske županije i 8 koncesionara primarne zdravstvene zaštite u Požeško-slavonskoj županiji. Također su izvedeni infrastrukturni zahvati rekonstrukcije/adaptacije na 6 zgrada Doma zdravlja Požeško-slavonske županije (Velika, Lipik, Pakrac, Požega – Matije Gupca, Požega – Industrijska i Požega – Vukovarska), a vrijednost izvedenih radova bila je oko 1.500.000,00 kn.

Provedbom projekta ostvarit će se smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite/skrbi u bolnice u depriviranim/izoliranim područjima Požeško-slavonske županije za 15%, te je osigurana nova oprema za 46 pružatelja primarnih zdravstvenih usluga. Također se povećao broj novih usluga primarne zdravstvene zaštite za 61 novu uslugu u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite što doprinosi kvalitetnijoj suradnji zdravstvenih djelatnika i krajnjih korisnika njihovih usluga, pacijentica i pacijenata na području Požeško-slavonske županije.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Požeško-slavonske županije.

TEKST: Promo       FOTO: Promo

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn