PROMO: EU PROJEKT – Komunalac Požega d.o.o.: Dvokomornim komunalnim vozilom istovremeno će se prikupljati papir i plastika

Datum objave: 14. 2. 2022. | Kategorija: Promo

POŽEGA – Komunalac Požega d.o.o. osnažio je vozni park novim komunalnim vozilom za prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike koje je već danas krenulo u rad.

Komunalac Požega d.o.o. potpisao je 2020. godine s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (Referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.).

Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, tj. 85% ukupno prihvatljivih troškova, a Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. koje provodi djelatnost gospodarenja otpadom na području 8 JLS (Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika).

Nabavom komunalnog vozila:
– unaprijedit će se i proširiti sustav odvojenog prikupljanja otpada koji je uspostavio Komunalac Požega d.o.o. na području 8 jedinica lokalne samouprave
– stvorit će se preduvjeti za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog otpadnog papira, kartona i plastike od miješanog komunalnog otpada,
– stvorit će se preduvjeti povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada na području navedenih JLS, smanjenja količine otpada na odlagalištu Vinogradine, s naglaskom na smanjenje količine biorazgradivog otpada (papira i kartona), a time i CO2, te očuvanja prirodnih resursa
– smanjit će se emisija ispušnih plinova u atmosferu
– istovremenim prikupljanjem dvije vrste otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada, a time i troškovi društva.

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike, Informiranje i vidljivost projekta – današnja konferencija za novinare dio je ove projektne aktivnosti te Provedba horizontalnih načela.

Prvobitno razdoblje provedbe Projekta planirano je do 23. studenog 2021. godine. Zbog žalbe u postupku nabave u sustavu e-fondovi je provedena velika izmjena ugovora kojom je razdoblje provedbe projekta produženo do 31. ožujka 2022.
“Vozilo je u Požegu stiglo protekli tjedan nakon čega smo, u skladu s projektom, na vozilo postavili naljepnice s eko porukom i znakovima vidljivosti. Već danas vozilo kreće na teren te će, prema rasporedu odvoza korisnog otpada prikupljati otpad na Sajmištu. Podsjetimo da su preduvjeti za odvojeno prikupljanje otpada u Požegi stvoreni još 2015. godine kada su korisnicima podijeljene kante i vreće za odvajanje papira, plastike i stakla te komposteri za biootpad. Jedinice lokalne samouprave u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša osigurale su korisnicima na svojim područjima žute i plave posude od 120, 240 i 1100 litara. Podjela ovih spremnika je u većini gradova i općina završena.U 2021. godini odvojenim prikupljanjem otpada na kućnom pragu i u reciklažnim dvorištima je prikupljeno ukupno 1 278 tona otpada, najviše papira i kartona, potom plastike i stakla. U 2020. godini prikupljeno je oko 40 tona manje nego lani.” rekao je direktor Komunalca Domagoj Lovrić.

Stopa odvojenog sakupljanog komunalnog otpada u RH u 2020. godini je oko 41%, a stopa recikliranja 34%, što predstavlja porast od 4 posto u odnosu na 2019. godinu. U sklopu europskog zelenog plana Hrvatska je preuzela kao svoj cilj 65% odvojenog prikupljanja do 2035. godine. Upravo na tom tragu su aktivnosti Komunalca Požega d.o.o. gdje uz plave i žute spremnike te zelene vreće za staklo i uz mogućnost zbrinjavanja otpada u reciklažnim dvorištima trenutačno traje izgradnja kompostane čime će se stvoriti preduvjeti zbrinjavanja biootpada.

TEKST: S. P./ Komunalac                  FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn