POČETNA KONFERENCIJA – Projekt “Reciklažno dvorište Požega”

Datum objave: 25. 4. 2018. | Kategorija: Gospodarstvo

n

POŽEGA – Grad Požega nositelj je projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Požega na lokaciji Industrijska ulica KK. 06.3.1.03.0022” vrijednog 5.003,569,54 kune kojeg s 85 posto troškova sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 do 2020. Projekt se provodi  u suradnji s Komunalcem Požega d.o.o koji će biti upravitelj dvorišta nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Razdoblje provedbe projekta je od 12. rujna prošle do zaključno s 25. listopada ove godine, a detalji projekta predstavljeni su danas na početnoj konferenciji.

Ciljevi projekta su izgraditi i opremiti reciklažno dvorište na području grada Požege na lokaciji Industrijska ulica, informirati stanovništvo grada Požege o ulozi reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima te informativno- obrazovne aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada. Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta, Grad Požega doprinosi povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

m1 m2

Grad Požega Planom gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017 do 2020 godine predvidio je izgradnju reciklažnog dvorišta sa svrhom poboljšanja i unapređenja sustava gospodarenja otpadom na svom području. Izgradnjom reciklažnog dvorišta ispunjava se obveza definirana Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske da se u prijelaznom razdoblju do 2020.godine uskladi s Europskim direktivama o otpadu u smislu postupnog smanjenja biorazgradivog otpada na odlagalištima otpada, te 50 posto odvojeno prikupljenog papira, stakla, metala i plastike, te 70 posto građevinskog otpada.Prema planu izgradnje i opremanja reciklažno dvorište bi s radom trebalo početi u prosincu ove godine, a edukacijom stanovništva prikupljeni odvojeni otpad povećao bi se za čak 780 tona.

“Grad Požega se odlučio zadržati svoju ljepotu, zdravlje i okoliš. Smatramo kako nam je to životno važno, ali i jedna od presudnih resursa gdje planiramo graditi svoju budućnost kroz turizam i djelatnosti koje su usko uz to vezane. Kako bi naši sugrađani doista mogli biti dovoljno savjesni te odlagati otpad, mi im moramo to omogućiti. Ovo je jedan od početnih koraka ka tome. Hvala svima koji su sudjelovali na realizaciji i svima koji su pomogli da on ide u ovom smjeru, ali i svima vama koji radite dobru promociju, ovo je početak dobre promocije kojom želimo naše sugrađane uputiti kako i gdje odložiti pravilno sav otpad. Ovim putem dakle osigurat ćemo građanima mogućnost recikliranja i pravilnog odvajanja, ali svakako s tim ćemo osigurati i manje troškove,”rekao je u ime nositelja projekta Grada Požege gradonačelnik Darko Puljašić.

nn

“Jer, otpad nije otpad, to je sirovina, to je način na koji ćemo sačuvati naš okoliš ali i pojeftiniti cijelu priču oko otpada. Da bismo nastavili živjeti zajedno i ravnopravno sa svim članicama Europske unije moramo se tako i početi ponašati. Nije to uvijek jednostavno – no pozivam vas, prijavite one koji se ne pridržavaju pravila odlaganja otpada, one koji vas ne poštuju jer vi sudjelujete u financiranju ovog puta na koji smo se odlučili. Naše komunalno poduzeće svaki dan otkriva nova divlja odlagališta kojima zapravo uništavamo sve oko sebe, a to je nedopustivo i evo, može se riješiti.Nadam se kako je ovo jedan od prvih u nizu susreta gdje ćemo zajedno podizati osviještenost o ovoj problematici. Dobra je kampanja “Nisam za baciti” i slažem se s tim – neka nam naš grad, naša domovina budu čisti i svima na ponos,” zaključio je gradonačelnik Darko Puljašić.

dv

Reciklažnim dvorištem će sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ali i kao partner na projektu, upravljati Komunalac Požega d.o.o. Više detalja o reciklažnom dvorištu predstavio je direktor Komunalca Anto Bekić. “Kompletnu pripremu projektnog prijedloga izradile su stručne službe Komunalca u suradnji s Gradom Požegom i Upravnim odjelom za Europske integracije. Reciklažno dvorište smjestit će se u odvojku Industrijske ulice u Požegi na površini od 3493 kvadratna metra, od čega je površina ograđenog dijela 2714 kvadratnih metara. U planu imamo 34 različite vrste otpada koji će naši građani moći odložiti na to reciklažno dvorište potpuno besplatno – od glomaznog otpada, otpad iz kućanstva, zelenog otpada, motornih ulja, gotovo sve što postoji u jednom kućanstvu i oko njega. Glavni cilj uspostave reciklažnog dvorišta je upravo smanjenje količine komunalnog miješanog čime će se istovremeno povećati količine odvojenog otpada koji se može koristiti kao sekundarna sirovina ili energetski uporabiti. Očekujemo potpuno nestajanje divljih deponija jer građani će moći svaki radni dan dovesti sve vrste otpada i više neće biti nikakvih opravdanja za nesavjesno ponašanje,” rekao je direktor Bekić.

nnn

Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta pratit će promotivna kampanja koja će se sastojati od nekoliko edukativnih radionica namijenjenih široj javnosti. Uz grad Požegu, radionice će, tijekom svibnja i lipnja, biti organizirane i u nekoliko općina županije. Kako bi s projektom bili upoznati i oni najmlađi, jer, sustav gospodarenja otpadom prije svega zahtijeva osobnu promjenu koja se najlakše postiže prevencijom, 16. svibnja će za učenike od prvih do četvrtih razreda gradskih osnovnih škola bit će organizirana Dječja eko igra-natjecanje u pravilnom odvajanju otpada kroz koje će osnovnoškolci na zabavan način učiti o važnosti odvajanja otpada i zaštiti okoliša. Kampanju će pratiti i promotivni letci. Jer, postupamo li s otpadom odgovorno, otpad neće postati smeće već vrijedna sirovina i izvor energije.

640svezaclanak

TEKST: Sanja Pok     FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn