OPĆINA JAKŠIĆ – Reciklažno dvorište uskoro u upotrebi

Datum objave: 28. 4. 2020. | Kategorija: Društvo

JAKŠIĆ – Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačavić i direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Josip Vitez obišli su danas novoizgrađeno jakšićko reciklažno dvorište, koje bi uskoro, nakon tehničkog pregleda, trebalo biti pušteno u rad.

“Sve je spremno i svi projektom predviđeni radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su odrađeni. U Požeštini će biti ovo treće reciklažno dvorište uz Požegu i Pleternicu. Priveli smo kraju tako još jednu u nizu višemilijunskih investicija na našem području. Otvaranjem reciklažnog dvorišta očekujemo znatno smanjenje otpada u našem okolišu i uvjeren sam kako će uz ovu mogućnost naši mještani savjesno i odgovorno brinuti o zaštiti prirode,” rekao je načelnik Ivica Kovačević. Investicija izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta je nešto više od 2,64 milijuna kuna. Iz Europskog kohezijskog fonda ostvarit će se povrat sredstava u iznosu od gotovo 2,15 milijuna kuna.

“Nakon tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole mi ćemo kao tvrtka preuzeti upravljanje reciklažnim dvorištem na isti način kako je to napravljeno i na području grada Požege i Pleternice. Odradili smo sve predradnje za otvaranje reciklažnog dvorišta. Nakon pravomoćnosti uporabne dozvole podnijet ćemo i zahtjev za upis u očevidnik reciklažnih dvorišta koji se vodi pri nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Kada nam dođe i taj dokument, moći ćemo početi s radom,” rekao je direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Josip Vitez.

Puštanjem u rad reciklažnog dvorišta mještani općine Jakšić moći će kvalitetno zbrinuti raznovrstan otpad koji će se i zaprimiti i to: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, flourescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike,, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari, deterdženti koji sadrže opasne tvari  citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, odbačena električna i elektronička oprema,drvo koje sadrži opasne tvari, plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je oštećena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. Azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom, papirna i kartonska ambalaža, metalna ambalaža, staklena ambalaža i staklo, plastična ambalaža, Otpadni tekstil i odjeća, Krupni (glomazni) otpad, namještaj, stolarija i sl.), jestiva ulja i masti, beton, cigle, crijep/pločice i keramika, izolacijski materijali koji sadrže azbest, ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima, otpadni tiskarski toneri, otpadne gume, oštri predmeti.

TEKST: S. P.        FOTO: D. K.

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn