OPĆINA ČAGLIN – Nabavljeno novo reciklažno dvorište vrijedno gotovo 300 tisuća kuna

Datum objave: 08. 5. 2021. | Kategorija: Gospodarstvo

ČAGLIN – Općina Čaglin kupila je novo mobilno reciklažno dvorište, prvo te vrste u Požeštini. Mobilna jedinica ima za cilj odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada u svim naseljima općine.

Mobilno reciklažno dvorište nabavljeno je kroz Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije – Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Ukupna vrijednost je 287.375,00 HRK, a iznos bespovratnih sredstava koji je dodijeljen za uspostavu reciklažnog dvorišta iznosi 243.784,71 HRK. Sredstva za provedbu projekta isplatio je Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. “Kupili smo mobilno reciklažno dvorište pomoću kojeg će se prikupljati i skladištiti manje količine posebnih vrsta otpada, otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.,” pojasnio je načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica.  Uspostavom reciklažnog dvorišta – mobilna jedinica u općini Čaglin doprinosi se povećanju stope odvojeno skupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište. Sukladno navedenome, doprinosi se smanjenju količine CO2 i čuvanju prirodnih resursa uslijed mogućnosti recikliranja. Mobilna jedinica bit će postavljena na javnoj površini, zatvorena i zaštićena od vanjskih utjecaja kako bi bilo olakšano korištenje. “Mobilnost reciklažnog dvorišta uvelike će olakšati razvrstavanje i skladištenje otpada krajnjih korisnika. Osim toga, doprinosi se poboljšanju sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata”, a samim time i manjim mjesečnim troškovima za odvoz otpada,” naglasio je Bardač.

Stanovnici će biti informirani o pravilnom načinu odvajanja otpada koji se može reciklirati, o ponovnoj uporabi korisnih sirovina iz otpada s ciljem smanjenje količine otpada koje se odlažu na odlagalište, a sve sa ciljem sprječavanja odlaganja problematičnog otpada te smanjenja količine glomaznog otpada koji se odlaže u spremnike za mješani komunalni otpad i u okoliš.

TEKST: S. P./ D.K.         FOTO: D. K.

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn