ODE JOŠ JEDAN STARI DRVORED – Stabla u Ulici dr. Franje Tuđmana bit će zamijenjena novim sadnicama

Datum objave: 03. 3. 2023. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Kako bi se radovi na rekonstrukciji ulice mogli kvalitetno odvijati i završiti, izvršit će se uklanjanje svih postojećih stabala (sveukupno 13 komada), zamjena supstrata te će se u kratkom vremenskom roku zamijeniti sa novim sadnicama brijesta. Ukupna količina koja se planira posaditi je najmanje 15 sadnica, poručili su iz Grada Požege.

U tijeku je rekonstrukcija dijela Ulice dr. Franje Tuđmana, od raskrižja s Ulicom Stjepana Radića do raskrižja s Vukovarskom ulicom. Nakon obilaska terena, a prilikom izvođenja građevinskih radova uočena su velika oštećenja postojećih stabala čiji korijenov sustav stvara problem pri daljnjem izvođenju radova, te je uočena potreba za uklanjanjem postojećih stabala. Postojeća stabla su dosegla fiziološku zrelost te uslijed sušenja dijela krošanja ukazuju na slab vitalitet kao i mogućnost mehaničke nestabilnosti. Kao takva predstavljaju potencijalnu opasnost za građane i imovinu. Pri građevinskim radovima (iskopi) uočena su i veća oštećenja korijenovog sustava pa je upitna i funkcionalnost stabala, navode iz Grada Požege.

Kako bi se radovi kvalitetno mogli odvijati i završiti, izvršit će se uklanjanje svih postojećih stabala (sveukupno 13 komada), zamjena supstrata te će se u kratkom vremenskom roku zamijeniti sa novim sadnicama brijesta. Ukupna količina koja se planira posaditi je najmanje 15 sadnica.
Sadnice su kultivari iz porodioce „Ulmus – Brijest“ odn „Ulmus Lobel“, prsni promjer sadnice je 20-25 cm, visine 3-4 m. Ulmus lobel je vrsta prilagođena upotrebi u gradskim sredinama, s visokom otpornošću na klimatske faktore (mraz, vjetar) te otporna na poznatog uzročnika sušenja „Holandska bolest Brijesta“. U stadiju fiziološke zrelosti i pravilnim postupcima njege stalo može doseći visinu 15 tak metara uz promjer krošnje od 5 m.

TEKST: S. P.                FOTO: S. Pok

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn