KOMUNALAC POŽEGA – Odvoz glomaznog otpada kreće 2. rujna

Datum objave: 28. 8. 2023. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – U okviru javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Komunalac Požega d.o.o. jednom godišnje, bez naknade, preuzima glomazni otpad od korisnika usluge koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika.

Odvoz glomaznog otpada u 2023. godini započinje 2. rujna i odvozit će se subotom prema Planu odvoza glomaznog otpada na području grada Požege te ostalih gradova i općina gdje Komunalac Požega d.o.o. provodi uslugu sakupljanja otpada. U subotu, 2. rujna 2023. godine, glomazni otpad će se odvoziti na području:

MO CIGLANA

Ulice: Ante Starčevića, Dr. Ivana Pernara, Đure Basaričeka, Eugena Podupskog, Fra Grge Martića, Fra Grge Čevapovića, Fra Kaje Adžića, Hermine Tomić, Ive Čakalića, Josipa Andrića, Josipa Paviševića, Milke Trnine, Pavla Radića, Rudinska, Sv. Leopolda Madnića, Vilima Justa, Vilme Nožinić, Zelena, Zinke Kunc, Zrinska od kućnog broja 1-53 i 2-30

MO RATARNICA

Ulice: Andrije Hebranga, Hrvatskih branitelja, Iločka, Mlinska, Osječka, Ratarnička

NASELJA:

Alaginci, Novi Bankovci, Bankovci, Krivaj, Kunovci, Marindvor, Novi Štitnjak, Štitnjak, Šeovci, Turnić

Korisnici komunalnih usluga koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o. i žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja krupnog (glomaznog) otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 440 – 997 najkasnije dan uoči odvoza do 13 sati. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu.

Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada.Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza glomaznog otpada.

Popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom objavljen je na www.komunalac-pozega.hr.

Glomazni otpad možete besplatno dovesti i u reciklažna dvorišta u Požegi, Pleternici, Velikoj, Kutjevu, Kaptolu i Jakšiću od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati te subotom od 7 do 12 sati.

Plan odvoza glomaznog otpada

Popis stvari i predmeta koji se smatraju glomaznim otpadom

IZVOR: Komunalac Požega

Slavonski © 2013 - 2023 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn