KOMUNALAC POŽEGA – Održana prezentacija novog sustava gospodarenja otpadom u kolektivnom stanovanju

Datum objave: 08. 11. 2018. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Predstavnici Komunalca Požega d.o.o. održali su jučer u Hrvatskoj gospodarskoj komori prezentaciju uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom u kolektivnom stanovanju. Prezentaciju koja je zainteresirala brojne stanare višestambenih zgrada pripremili su direktor Komunalca Anto Bekić te njegovi suradnici Jasna Relić, Nikola Banožić i Lidija Galić. Na prezentaciji je sudjelovao i gradonačelnik Požege Darko Puljašić i zamjenik Ferdinand Troha.

Postojeći sustav naplate usluge odvoza komunalnog otpada u primjeni je od 2010. godine i do sada se nije mijenjao. Obračun cijene usluge obračunavao se po zaduženom volumenu spremnika. Donošenjem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom građane se nastoji potaknuti na veće odvajanje korisnog otpada, odnosno smanjenje količine miješanog komunalnog otpada odloženog u zelene posude. Na prezentaciji su predstavljene upravo zakonske obveze koje proizlaze iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom kao i mogućnosti izbora načina naplate koje su na raspolaganju stanarima te noviteti vezani uz uklanjanje kontejnera za otpad s javnih površina.

Neki od osnovnih ciljeva Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom su: zaštita okoliša, očuvanje zdravlja ljudi, smanjenje količine odloženog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na odlagalištima (do 2020. godine 50 posto u odnosu na 2015. godinu), povećanje količine odvojeno sakupljenog korisnog otpada i preuzimanje biorazgradivog komunalnog otpada, dokaz o izvršenju usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada, uvođenje „poticajne naknade” za jedinice lokalne samouprave (kazna za prekomjerno odlaganje), a temeljno je načelo „ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA”. Novim sustavom naplate usluge odvoza komunalnog otpada naplaćuje se odvoz miješanog komunalnog otpada u zelenom spremniku i/ili kontejneru, a ne naplaćuje se odvoz odvojeno sakupljenog reciklabilnog materijala u plavim spremnicima (papir, karton), u žutim spremnicima (plastika) i zelenim vrećama (staklo).

“Cijena usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Stanarima u višestambenim zgradama predlaže se mogućnost razdiobe varijabilnog dijela cijene usluge tako da se udio izračuna omjerom broja članova kućanstava u odnosu na ukupan broj članova stambene zgrade te se ovaj model smatra najpravednijim. Postoji i mogućnost korištenja vlastitog spremnika za stanare koji imaju vlastiti zatvoreni prostor za smještaj spremnika od 120 litara.Građani mogu ostvariti određene uštede na računu i to odvajanjem korisnog otpada (staklo, papir, plastika, metal, odjeća), smanjenjem broja i veličine spremnika (npr. kontejner od 1.100 l mogu zamijeniti manjim spremnicima od 240 l ili od 120 l za stanove koji imaju vlastiti zatvoreni prostor za smještaj spremnika, smanjenjem broj pražnjenja spremnika, onemogućavanjem drugima korištenje vlastitih spremnika (ograđivanjem ili zaključavanjem spremnika)Stanarima se isplati imati manje, racionalne posude kako bi im i iznos na računu bio što manji.” naglasio je direktor Anto Bekić.

Kako je rečeno u prezentaciji ,cilj je u konačnici ukloniti kontejnere s javnih površina, u suradnji s Komunalcem Požega d.o.o. i Gradom Požega pronaći kvalitetne lokacije za kontejnere, onemogućiti odlaganje trećim osobama ograđivanjem i zaključavanjem zajedničkih spremnika za otpad za koje stanari plaćaju račune, optimizirati volumen spremnika za svaku zgradu pojedinačno te izdvajati korisne vrste otpada iz miješanog komunalnog otpad (biorazgradivi, reciklabilni, problematični i krupni otpad) i odlagati ih u posebne spremnike (plavi, žuti, zeleni…) i u reciklažno dvorište.

TEKST: S. Pok        FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn