KOMUNALAC D.O.O. POŽEGA – Najavljeno smanjenje cijena odvoza otpada i grijanja

Datum objave: 06. 2. 2017. | Kategorija: Društvo

DSC00001

POŽEGA – Rezultati odvojenog sakupljanja otpada u prošloj godini, te aktivnosti vezane uz energetsku obnovu višestambenih zgrada i sustava grijanja u naselju Babin vir bile su teme konferencije za novinare na kojoj su govorili direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Anto Bekić i gradonačelnik Vedran Neferović.

Za odvojeno sakupljanje korisnog otpada postavljeni su „zeleni otoci“, a 2014. godine uveden je sustav sakupljanja otpada „na kućnom pragu“ pri čemu su domaćinstvima i gospodarstvu podijeljeni plavi spremnici za papir i vreće za plastiku i staklo. Projektom su obuhvaćena domaćinstva na području grada Požege i dio naselja u ostalim gradovima i općinama. Sustav odvojenog sakupljanja korisnog otpada proširen je tijekom 2015. i 2016. god., a proširenjem u 2017. godini bit će obuhvaćeno oko 13.000 domaćinstava i oko 1.000 gospodarskih subjekata, što je 80 posto pokrivenosti. Od početka 2016. godine građani mogu odlagati staru odjeću i obuću u specijalizirane kontejnere postavljene u Požegi i Pleternici.

“U 2016. godini je prikupljeno je i predano 470 tona papira i kartona, 75 tona stakla, 24 tone plastike i 17 tona tekstila, ukupno oko 586 tona korisnog otpada koji nije završio na odlagalištu nego je otišlo u recikliranje. Cijela ova aktivnost ne bi bila moguća samo s Komunalcem i zato ovom prilikom zahvaljujem građanima koji su se prihvatili ove aktivnosti i imamo brojne pozive da se odvozi papir i plastika češće. Sada su to dvomjesečni intervali no namjeravamo kroz nabavku vozila ići i češće,”rekao je Anto Bekić, direktor Komunalca Požega d.o.o. Dodao je kako će zahvaljujući Odluci Vlade RH o smanjenju PDV-a na usluge odvoza i zbrinjavanja otpada s 25 na 13 posto, doći do smanjenja cijena za 10 posto, odnosno sljedeći računi koji će građani dobiti bit će umanjeni s 52,93 na 47, 84 kune mjesečno.

26

Energetska obnova višestambenih zgrada i sustav grijanja teme su koje su vrlo povezane jer energetski obnovljena zgrada jamči bolje rezultate i veće uštede grijanja, a i u tom segmentu Komunalac je postigao značajne pomake. U suradnji sa stanarima Komunalac Požega d.o.o., kao Upravitelj zgrada, kandidirao je ukupno 12 projektnih prijedloga i to za 9 zgrada u Požegi, 1 u Kutjevu i 2 u Čaglinu. “Radi se o apliciranju na EU sredstva, projektni prijedlozi su predani i dobili smo izjave iz Fonda za zaštitu okoliša o spremnosti tih prijedloga za daljnju provedbu. Očekujemo da ćemo početkom svibnja dobiti ugovore s ministarstvo na potpis kako bi krenuli u izbore izvođača te u samu obnovu. Procjena vrijednosti na tih 12 stambenih zgrada je oko 11 milijuna kuna, od čega je 6,8 milijuna kuna EU sredstava i oko 4,2 milijuna kuna samih stanara kroz stambenu pričuvu ili putem kredita. Po ovom javnom pozivu stanari ostvaruju pravo na sufinanciranje EU novcem u iznosu od 85 posto za projektnu dokumentaciju i 60 posto za izvođenje radova energetske obnove, što su značajna sredstva, naglasio je Bekić. Dodaje kako su dvije zgrade koje su u sustavu grijanja u Babinom viru ušle u proces energetske obnove. “To je najbolji način da se smanji cijena grijanja jer riječ je o uštedi u energentima od preko 50 posto,” rekao je Bekić.

DSC02181

Podsjetio je kako je u razdoblju od 2014.-2016. godine u zajednički sustav grijanja naselja Babin vir u Požegi Komunalac Požega d.o.o. uložio oko 1,23 mil. kuna vlastitih sredstava u modernizaciju postojećih kotlovnica tako da je kompletno završen sustav grijanja uz kotlovnicu M.Krleže, a slijedi u 2017./2018. godine modernizacija sustava grijanja uz kotlovnicu V. Nazora što će također pokušati aplicirati prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Modernizacijom sustava grijanja i smanjenjem troškova proizvodnje toplinske energije, uz smanjenje cijene energenta (plina) od 1. veljače 2017.godine, stvorene su pretpostavke za smanjenje cijene grijanja i to u njenom varijabilnom dijelu. “Trenutno se u Komunalcu Požega rade izračuni poslovnih rezultata za 2016.godinu i projekcije prihoda i troškova za 2017. godinu te je razvidno da postoji mogućnost smanjenja cijene za 5-10 posto. Konačan prijedlog za smanjenje cijene grijanja Uprava će predložiti Nadzornom odboru Komunalca, a nakon toga prijedlog ćemo uputiti u Grad Požegu na odobrenje za primjenu,” zaključio je Bekić dodajući kako se nada da će već s 1. ožujka ići s tom vrstom smanjenja cijene grijanja.Gradonačelnik Neferović potvrdio je kako će i Grad pratiti situaciju na tržištu energenata te u potpunosti izaći u susret kako bi se uporedo s padom cijena smanjivao varijabilni dio cijene grijanja.

TEKST: S. Pok       FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn