KAPITALNI PROJEKT – Uskoro puštanje u probni rad UPOV-a aglomeracije Nova Gradiška

Datum objave: 09. 7. 2022. | Kategorija: Gospodarstvo

NOVA GRADIŠKA – Jedan od kapitalnih gradskih projekata – izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška, koji provodi tvrtka Vodovod zapadne Slavonije u okviru projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u završnoj je fazi. Iznimno važan infrastrukturni projekt vrijedan je 143 milijuna kuna.

Tvrtka Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u okviru projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača završna je faza iznimno vrijednog projekta “teškog” 143 milijuna kuna. Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a.

“Dinamika radova ide planiranim tijekom. Napravili smo fasade na garaži i radionici te namjestili upravnu zgradu i proveli ispitivanje hidrantske mreže. Postavljena je i rasvjeta oko i na objektima. Preko potoka Šumetlica smo montirali ogradu mosta, te izvršili njegovu hidroizolaciju i betoniranje vijenaca kako bi prelazak bio što dugotrajniji i sigurniji. Postavljeni su betonski rubnjaci na internim prometnicama i rasteretni prsteni za okna i slivnike. Izrađene su betonske rigole za odvodnju oborinske vode sa prometnice i nasip klina i kegle upornjaka mosta preko potoka Šumetlica, izvedeno je postavljanje Venturi kanala i poklapanje trasa te ostali popratni radovi po pitanju sigurnosti i kontrole. Krajem lipnja HEP je pustio napon na trafostanicu UPOV-a, a izvođač počeo s internim testovima opreme.Radovi koji slijede su završetak i asfaltiranje prometnica koje okružuju objekt, izrada i postavljanje ograde i opločnika pješačkih staza te testiranje. Slijede, potom suhi testovi opreme, puštanje otpadne vode na UPOV, mokri testovi opreme i prijava pokusnog rada UPOV-a”, kaže direktor Davor Rukavina. Dodao je kako je pokretanje testne faze predviđeno za kraj srpnja, kada bi sustav trebao biti pušten u probni rad s ciljem testiranja svih funkcionalnosti prostrojenja i izvršavanja prvih ispitivanja svakog dijela ugrađene opreme.

Projekt, koji predstavlja trenutno najveću investiciju na novogradiškom području, sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, a po sadašnjoj dinamici i planovima., bit će završen u predviđenim rokovima. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a ona otpadna će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama. Izgradnja UPOV-a je počela u travnju 2021. godine i od iznimne je važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik obzirom da zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda.

TEKST: S. Tarbuk                                 FOTO: Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.

Slavonski © 2013 - 2023 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn