HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – Nedostaje radnika u deficitarnim zanimanjima

Datum objave: 27. 12. 2023. | Kategorija: Gospodarstvo

POŽEGA- Sažetak provedenih aktivnosti i promjena u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Požega tijekom 2023. godine, predstavila je predstojnica Jasminka Antunović. Broj nezaposlenih u evidenciji Zavoda na području Požeško-slavonske županije u zadnjih deset godina smanjio se za skoro tri puta, a radnika nedostaje i to posebno u deficitarnim zanimanjima.

„U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega na dan 31. studenog 2023. godine evidentirane su 2.349 nezaposlene osobe. Za usporedbu, prije deset godina, u istom razdoblju 2013. godine, na području PU Požega  evidentirano  je 6.953 nezaposlenih osoba. Slijedom toga možemo zaključiti kako se broj nezaposlenih osoba u zadnjih deset godina smanjio za 4.604 nezaposlene osobe. Potrebe za radnicima u 2023. godini su bile evidentirane za 3.425 nezaposlenu osobu, što je više za 1.157 u odnosu na 2013. godinu. Možemo konstatirati da se je broj nezaposlenih osoba u zadnjih deset godina smanjio za skoro tri puta, a broj slobodnih radnih mjesta povećao i to je promijenilo trendove na tržištu rada: nekad je ponuda premašivala potražnju, a danas je obrnuto – radnika nedostaje. Posebno ih nedostaje u deficitarnim zanimanjima.“ – naglasila je predstojnica Antunović.

Koje se mjere provode kako bi se potaknulo mlade na školovanje u deficitarnim zanimanjima?
Na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te izradi i uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku, područne službe i uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz koordinaciju od strane Središnjeg ureda provode analizu i prognozu potreba tržišta za pojedinim zvanjima te izrađuju preporuke za obrazovnu upisnu politiku. Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2023. godini najbolje oslikavaju trenutno stanje na tržištu rada te sadrže obrazovne programe u kojima treba povećati ili smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika i studenata. Izrađuju se na temelju relevantnih informacija o stanju, kretanju i budućim promjenama na lokalnom odnosno regionalnom tržištu rada. “Osim navedenih Preporuka kojima pokušavamo utjecati na obrazovni sustav redovito provodimo aktivnosti informiranja učenika u svim osnovnim i srednjim školama s područja Požeško-slavonske županije te studenata Veleučilišta o najtraženijim zanimanjima na našem području” rekla je Antunović.
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega tijekom 2023. godine nastavio je i s pružanjem dugogodišnje usluge profesionalnog usmjeravanja učenicima završnih razreda osnovne i srednje škole. Tijekom 2023. godine profesionalnim usmjeravanjem obuhvaćeno je 273 učenika završnog razreda osnovne škole i to (69 učenika s teškoćama u razvoju, 13 učenika sa zdravstvenim smetnjama, 123 neodlučna učenika i 68 učenika za upis u deficitarna zanimanja). Učenicima s teškoćama u razvoju i sa zdravstvenim smetnjama predloženi su srednjoškolski obrazovni programi na temelju kojih su upisani u srednje škole u Požegi, Pakracu i Pleternici u akademskoj 2023./2024. Predloženi obrazovni programi usklađeni su sa sposobnostima učenika i potrebama na tržištu rada.
Neodlučni učenici imaju otvorenu mogućnost zatražiti uslugu profesionalnog usmjeravanja i sve informacije vezane za upis u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Požega. Tijekom 2023. godine profesionalnim usmjeravanjem obuhvaćeno je i 273 učenika srednje škole (21 učenik trogodišnjih programa i 252 učenika četverogodišnjih programa).

Spomenuli ste CISOK – koje usluge se najčešće traže?
Usluge Centra posebno su usmjerene na davanje informacija i savjetovanje o školskom sustavu za učenike osnovnih i srednjih škola, studente, davanje informacija o mogućnostima zaposlenja za nezaposlene osobe, opisima zanimanja i mogućnostima obrazovanja za tražitelje zaposlenja (zaposlene osobe koje žele promjenu karijere), ali i na suradnju s partnerima i dionicima u profesionalnom usmjeravanju i zapošljavanju, poput poslodavaca i stručnjaka za profesionalno usmjeravanje. Dakle korisnici nisu samo nezaposlene osobe, već svi zainteresirani građani. Tako su u 2023. godini provedene radionice za nezaposlene osobe, učenike osnovnih i srednjih škola, studente te predavanja za roditelje i djelatnike škola. Najčešći razlozi individualnih dolazaka u CISOK su pisanje prijave za posao (zamolba i životopis), informiranje o otvorenim natječajima i mogućnostima obrazovanja (vaučeri) te pomoć s podnošenjem zahtjeva za korištenje vaučera.
Usluge CISOK-a u dvije godine od otvorenja zatražilo je oko 2 500 osoba, bilo kroz individualan pristup ili sudjelovanje na grupnim aktivnostima. U 2023. godini usluge je zatražilo preko 1.200 osoba. Održane su 62 grupne aktivnosti na kojima su sudjelovale 1.144 osobe.
U CISOKU se provodi i Aktivacijski program. To je program podrške osobama koje trebaju individualizirani pristup kako bi pronašle odgovarajuće zaposlenje. Najčešće je riječ o osobama koje uz posredovanje Zavoda radi različitih faktora otežanog zapošljavanja do sada nisu uspjele pronaći posao. Radi se o osobama koje spadaju u jednu (ili više) od tri kategorije: dugotrajno nezaposlene osobe (u evidenciji duže od 12 mjeseci), osobe bez srednjoškolskog obrazovanja ili su korisnici zajamčene minimalne naknade. Program traje dva mjeseca (8 tjedana) i sastoji se od grupnog dijela (5 radionica kroz 5 dana) i individualnog dijela (individualne konzultacije svaka dva tjedna kako bi se pratio pojedinačni napredak u traženju/pronalasku posla).

U zadnje vrijeme često se spominje „Posao +“. Pojasnite nam o čemu se radi.
U navedeni program se uključuju dugotrajno nezaposlene osobe, osobe bez srednjoškolskog obrazovanja te korisnici zajamčene minimalne naknade. Obuhvaća četiri komponente od kojih svaka ima utjecaj na ishod integracije ranjive skupine na tržište rada: aktivacijsku, radnu, obrazovnu komponentu te socijalno mentorstvo. Više o programu „Posao+“ može se pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
„U Područnom uredu Požega, od ožujka 2023. godine kroz Aktivacijski program prošle su 42 osobe od kojih je njih 19 uključeno u program Posao+ . Od 23 osobe koje su prošle samo kroz Aktivacijski program njih 8 se nakon završetka programa aktivno uključilo na tržište rada.

Koliko stanovnici PSŽ koriste vaučere i za koje programe najviše?
Sustav vaučera sastavni je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih. Započeo je s provedbom 01.04.2022. te je planirano njegovo provođenje sve do lipnja 2026. godine s ciljem pružanja mogućnosti besplatnog ili sufinanciranog obrazovanja za programe obrazovanja koji rezultiraju stjecanjem digitalnih, zelenih i ostalih vještina. Cijeli sustav je aplikativno podržan te smanjuje administrativne postupke i ubrzava obradu zahtjeva i ostvarivanje krajnjeg cilja, a to je obrazovanje odraslih i stjecanje vještina koje pospješuju zapošljivost ili zadržavanje radnog mjesta. Vaučere mogu koristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe s navršenih 15 godina života (osim učenika, osoba u sustavu visokog obrazovanja, nekih kategorija umirovljenika, stranih državljana iz trećih zemalja koje rade na području RH na temelju izdane dozvole za boravak i rad te osoba koje su sudjelovale u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera) – plan je kroz vaučere stranim državljanima osigurati stjecanje znanja hrvatskog jezika. Korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja.
U Požeško-slavonskoj županiji od početka programa vaučere je iskoristilo 224 korisnika, u tijeku je obrazovanje za njih 98, a 25 polaznika čeka početak obrazovanja.
Kada govorimo o programima obrazovanja, najveći interes na području PU Požega iskazan je za rukovanje viličarom u skladišnom prostoru, internetski marketing i brendiranje, asistenta/ice za upravljanje projektima, knjigovođu/knjigovotkinju te montiranje dizalica topline.
Sustav vaučera za obrazovanje se pokazao vrlo uspješnim te će postati osnovni alat za pružanje usluge obrazovanja.

Koje su još mjere za obrazovanje nezaposlenih?
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Požega zaključno s 2023. godinom provodi mjeru obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja te je tijekom ove godine, u različite obrazovne programe, uključena 131 osoba. Neki od programa u koje su osobe uključene su: rukovatelj/ica viličarom, rukovatelj/ica bagerom, njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba, pečenjar/ica, vozač/ica C, CE i D kategorije, program početnih ubrzanih kvalifikacija i program periodičke izobrazbe vozača – COD95. Poslodavcima su kroz mjere aktivne politike zapošljavanja dostupne obrazovne mjere osposobljavanja na radnom mjestu, osposobljavanja na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih te potpore za usavršavanje.

Koje su mjere bile dostupne za poslodavce i nezaposlene osobe u 2023.godini?
Zahtjevi po mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini zaprimali su se od 01.01.2023. do 30.11.2023. godine, izuzev mjere samozapošljavanja gdje su se zahtjevi zaprimali do 30.09.2023. godine, a zahtjevi po mjeri stalni sezonac i Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku se zaprimaju do 31.12.2023. godine. Program je uključivao sljedeće mjere: Potpore za zapošljavanje, Potpore za pripravništvo, Potpore za pripravništvo u javnim službama, Potpore za samozapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Obrazovanje i osposobljavanje, potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena, Javni rad i Stalni sezonac. Posebno bi istaknula mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu u kojoj poslodavci imaju mogućnost osposobiti nezaposlenu osobu za rad na konkretnom radnom mjestu u svom poslovnom subjektu, pri čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje poslodavcu financira troškove mentorstva, a nezaposlenoj osobi osigurava novčanu pomoć i putni trošak za vrijeme osposobljavanja. Kroz ovu mjeru, poslodavac ima mogućnost uvesti radnika u posao uz minimalne troškove, a nakon provedenog osposobljavanja može ga zaposliti uz dodatno sufinanciranje radnog odnosa kroz mjeru Potpora za zapošljavanje.
Također, za poslodavce koji imaju potrebu prilagoditi postojeće radnike novim poslovnim procesima i organizaciji rada u ponudi je mjera Potpore za usavršavanje kroz koju se poslodavcu sufinancira 75% ukupnog troška usavršavanja radnika u najdužem trajanju do 12 mjeseci.

Koliko poslodavaca i nezaposlenih osoba je koristilo mjere aktivne politika zapošljavanja u 2023. godini ?
U 2023. godini u Područnom uredu Požega 158 poduzetnika sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji je koristilo mjere Potpore za zapošljavanje i Potpore za pripravništvo u trajanju 12, odnosno 24 mjeseca za ukupno 249 nezaposlenih osoba koje su nepovoljnom položaju na tržištu rada.
Potpore za samozapošljavanje su u 2023. godini dodijeljene 92 nezaposlenim osobama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao sa sjedištem u Požeško-slavonskoj županiji. Dodijeljene potpore u iznosu od 7.000,00 € do 15.000,00 € su namijenjene za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta. Korisnici potpore za samozapošljavanje koji su pokrenuli vlastiti posao mogli su dodatno osim potpore za samozapošljavanje koristiti i potporu Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku čiji je cilj poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i drugih država. Potporu za mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku je koristilo 8 korisnika samozapošljavanja sa dodatnom potporom u iznosu do 7.000,00 €.
U mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu čiji je cilj omogućiti nezaposlenim osobama stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje je u 2023. godinu uključeno 189 nezaposlenih osoba kod 105 poduzetnika sa područja Požeško slavonske županije.

Kad govorimo o uvoz radne snage, koliko je stranih radnika u PSŽ-u i kolika je potražnja za radnom snagom iz drugih država?
„Novim Zakonom o strancima, koji je na snazi od 1. siječnja 2021., umjesto kvotnog sustava propisan je novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja. Sukladno istome, Vlada RH ne utvrđuje godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja u RH, već se poslodavci moraju prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji prije odobrenja uvoza radne snage iz trećih zemalja, provodi tzv. test tržišta rada, odnosno postupak posredovanja s ciljem pronalaska radne snage na domaćem tržištu rada. U slučaju nepronalaženja domaće radne snage, Hrvatski zavod za zapošljavanje će poslodavcu dostaviti obavijest o rezultatu tržišta rada, a poslodavac može u roku od 90 dana od zaprimanja te obavijesti  podnijeti zahtjev MUP-u za izdavanje dozvole za boravak i rad za određenog državljanina treće zemlje. Najveći broj stranih radnika dolazi iz Bosne i Hercegovine (173 zahtjeva u promatranom razdoblju), Srbije (124), Nepala (94) i Sjeverne Makedonije (72).

Projekti u kojima je sudjelovao PU Požega tijekom 2023.godine?
Područni ured Požega je sudjelovao u projektima koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda kao partner. Najznačajniji je projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ čiji je opći cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti. Kao i u prethodnim fazama provedbe ovog programa, zadatak područnih ureda/službi HZZ-a je sudjelovanje u identifikaciji nezaposlenih žena koje će putem ovog programa biti zaposlene, objavi prijave potrebe za radnikom, informiranju ciljanih skupina, te u selekciji kandidatkinja.
Na području PU Požega, 13 prijavitelja (Grad Požega, LAG Zeleni trokut, Grad Kutjevo, Udruga Veličanka, Udruga Ruka podrške, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udruga LOCK, Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije PS, Grad Pakrac, GD Crvenog križa Pakrac, Grad Lipik, Grad Pleternica, Društvo multiple skleroze PS županije) je potpisalo ugovore s nadležnim Ministarstvom u okviru kojih su zaposlene 274 žene što čini oko 12% ukupne evidencije nezaposlenih osoba Područnog ureda. Radi se o povećanju broja zaposlenih od 58,4 % u odnosu na projekte Zaželi iz faze I, kada je zaposleno 173 žena.
Također, važno je istaknuti kako je Područni ured partner na projektu sa udrugom MI – udrugom roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, na trogodišnjem projektu pod nazivom Poludnevni boravak za socijalno ugrožene osobe

Koje nove usluge je Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo 2023. godine?
Početkom prosinca 2023. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je dvije nove digitalne usluge te se nezaposleni i drugi tražitelji posla mogu prijaviti u evidenciju zavoda online, a mogu podnijeti i online zahtjev za novčanu naknadu. Za prijavu je potreban token banke, e-osobna iskaznica ili vjerodajnica Fine.
Prijava u evidenciju nezaposlenih i podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu i dalje se mogu obaviti i osobnim dolaskom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta ili preporučeno poštom.

TEKST: S.P. / HZZ                    FOTO: S. Pok/ HZZ

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn