GRADSKO VIJEĆE PAKRACA – Usvojen Program potpore za poduzetnike; ukinuta naplata parkiranja vozila

Datum objave: 19. 5. 2020. | Kategorija: Društvo

PAKRAC – Devetnaesta sjednica pakračkog Gradskog vijeća zbog preporučenih epidemioloških mjera održana je 18. svibnja u vijećnici koja se nalazi u sklopu vlastelinskog kompleksa Janković, a osim svih šesnaest izabranih gradskih vijećnika, nazočila joj je gradonačelnica Anamarija Blažević sa suradnicima.

Sjednica je odmah započela s aktualnim satom i pitanjem vijećnika Roberta Matijaševića (HDZ) o izvođenju radova energetske obnove na pakračkoj bolnici, odnosno o uređenju njezina potkrovlja, na što je gradonačelnica odgovorila kako se radovi odvijaju prema planu, dok će uređenjem potkrovlja, za što su osigurana financijska sredstva, biti završena obnova bolnice. Radovi u potkrovlju su predviđeni za smještaj uprave bolnice pa će se tako prostor četvrtog kata bolničke zgrade osloboditi za daljnji razvoj zdravstvene djelatnosti.

Zoran Krejči (SDP) i ovom je prigodom podsjetio na devastaciju šuma na našem području pa ga je zanimalo kad će se ozbiljno i cjelovito krenuti u sanaciju park šume Kalvarija. Gradonačelnica je odgovorila kako Grad ne može ništa samostalno poduzimati, već treba tražiti odobrenje Hrvatskih šuma. Drugo pitanje vijećnika Krejčija odnosilo se na ukidanje prireza na području Pakraca, gdje je vijećnik ustvrdio kako je sve više gradova i općina ukinulo ili najavilo ukinuti prirez pri čemu se navodi da se takve odluke nisu odrazile na gradske i općinske proračune jer su se nizom mjera racionalizacije i osiguranja dodatnih sredstava iz fondova Europske unije te drugih mjera stvorili uvjeti za to. Rečeno je da se o ukidanju prireza razmišlja o čemu će biti više govora u predstojećem razdoblju.

Vijećnica Mihajla Pavković (SDP) je govorila o aktualnim projektima koji se odvijaju ili će uskoro započeti na području Pakraca pa ju je zanimalo na koji način će se to sve sufinancirati, koliko će ti projekti biti opterećenje za gradski proračun te hoće li se Grad zaduživati. Radi se o 7 milijuna kuna kroz tri godine pa ne bi trebalo biti nekih poteškoća pri sufinanciranju, odgovorila je gradonačelnica. Drugo pitanje vijećnice Pavković bilo je usmjereno na potrebu izgradnje nogostupa u Ulici Dalibora Duchača, na što je odgovoreno kako se radi o županijskoj cesti gdje su potrebna znatna financijska sredstva zbog vrlo zahtjevne izgradnje (klizište i strmost terena).

SDP-ov vijećnik Dragan Marin (SDP) govorio je o transparentnosti gradskog proračuna i otvorenosti prema građanima, a odgovoreno mu je kako se svi ugovori objavljuju na gradskoj web stranici. Marin je prilikom obrazlaganja svojeg drugog pitanja kazao i kako mnoge jedinice lokalne samouprave pristupaju rebalansu te da je Grad Pakrac to odgodio za kasnije, a on smatra da Pakrac isto treba predložiti rebalans gradskog proračuna kako bi se predvidjeli i preduhitrili određeni rezovi. Pri tome je došlo do rasprave s predsjednikom Gradskog vijeća Miroslavom Ivančićem (HDZ), vezano uz poštivanje Poslovnika o radu Gradskog vijeća pa je u konačnici vijećniku Marinu oduzeta riječ.

Nakon Aktualnog sata, vijećnici su prešli na Dnevni red sjednice, a prve dvije usvojene točke su se odnosile na prijedloge Odluke o provedbi Programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19 i Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca.

Tako će Grad Pakrac Program potpore za poduzetnike provesti kroz devet mjera koje podrazumijevaju oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu, odgodu od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu, odgodu slanja opomena i pokretanja postupaka prisilne naplate, besplatne usluge LRA Poduzetničkog centra Pakrac d. o. o., sufinanciranje zakupa poslovnog prostora, sufinanciranje nabave opreme i higijenskih sredstava za obavljanje djelatnosti, sufinanciranje novog zapošljavanja, sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta te sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac.

Također, odlukom Gradskog vijeća obveznici plaćanja poreza na potrošnju oslobođeni su plaćanja toga u cijelosti. To se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine, a u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom korona virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), stoji u Odluci. Isto tako, s obzirom na buduću prometnu regulaciju, odnosno na predstojeće radove u sklopu aglomeracije, odlukom pakračkih gradskih vijećnika ukinuta je naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca koja je uvedena 2011. godine.

Na sjednici je usvojena i Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine. U Strategiji upravljanja imovinom određeni su dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, u skladu s gospodarskim i razvojnim interesima Grada Pakraca, kao i Republike Hrvatske. Ujedno je usvojena i Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu. Tim su planom, između ostalog, određeni kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja gradskom imovinom, detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima gradske imovine te godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima te imovine. Usvojen je i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u školskoj godini 2020./2021. Shodno tome roditelji, odnosno skrbnici polaznika glazbenog vrtića i početničkog solfeggia plaćat će participaciju 60,00 kuna mjesečno, odnosno roditelji polaznika glazbenog vrtića 540,00 kuna za školsku godinu, a roditelji polaznika početničkog solfeggia 600,00 kuna za školsku godinu. Participacija za učenike od I. do VI. razreda iznosit će 120,00 kuna mjesečno (1.200,00 kuna za školsku godinu). Daroviti učenici koji pohađaju više od jednog temeljnog predmeta plaćat će mjesečno dodatnih 60,00 kuna, a oni učenici koji koriste školski instrument dodatnih 50,00 kuna mjesečno. Pravo na 50% umanjenu participaciju imaju oni roditelji čije dvoje djece pohađa glazbenu školu od I. do VI. razreda, a roditelji s troje ili više djece koja pohađaju OGŠ Pakrac bit će oslobođeni plaćanja za treće i svako daljnje dijete, u ovom slučaju učenika.

IZVOR: compas.com.hr

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn