GRADSKO VIJEĆE GRADA POŽEGE – Usvojen rebalans proračuna za 2019. godinu

Datum objave: 27. 6. 2019. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Gradsko vijeće Grada Požege danas je održalo 18. sjednicu. Pred vijećnicima se našlo 19 točaka dnevnog reda, koje su usvojene bez veće rasprave.

Većinom glasova usvojeni su prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2018. godinu, godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu i prijedlozi programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu. Većinom glasova usvojen je i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Naime, Proračun Grada Požege za 2019. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 12. sjednici 28. studenog 2018. godine kojim su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu od 128.951.000,00 kuna.

“Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 9,98 %, odnosno za 12.880.017,00 kn i sada iznose 141.831.017,00 kn, a rashodi i izdaci se povećavaju za 8,52%, odnosno za 10.999.429,00 kn i sada iznose 139.950.429,00 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem dijela rezultata iz prethodne godine u iznosu -1.880.588,00 kn. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici s uključenim prenesenim rezultatom iznose 139.950.429,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka,” pojasnio je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon.

Odlukom Gradskog vijeća usvojeno je i nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti – prva izmjena odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, prijedlog I. izmjene Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu, te prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godini. Usvojen je prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Grada Požege, prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega, kao i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega.

Usvojena je i Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2019./2020. čime se nastavlja sufinanciranje materijalnih troškova Katoličke osnove škole i plaća za dva učitelja u produženom boravku u istim iznosima kao i u protekloj školskoj godini, odnosno u iznosu od 320 tisuća kuna.
Vijećnici su između ostalog prihvatili i prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege, Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege te Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege.

Usvojena je i Odluka programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege za 2019. godinu, Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine katastarske oznake k.č.br. 4482/1, k.o. Požega, Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite, te prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi.

TEKST: S. P. /Požega.hr       FOTO: S. P.

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn