GRADSKO VIJEĆE GRADA POŽEGE – Usvojen rebalans Proračun za 2021. godinu

Datum objave: 21. 10. 2021. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege danas se našlo trinaest točaka dnevnog reda. Većina ih je usvojena bez veće rasprave i jednoglasno, a među njima i rebalans proračuna za 2021. godinu.

Većinom glasova usvojeni su prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za rujan 2021. godine, prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu, kao i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu sa izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa te prijedlog Izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za ovu godinu.

Izmjene i dopune Proračuna donose se radi uravnoteženja prihoda i rashoda s njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine, uključivanja rezultata iz protekle godine i promjene i preraspodjele rashoda sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege. Proračun Grada Požege za 2021. godinu planiran je u iznosu 169.790.800,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici smanjuju se za 6.830.048,00 kuna, odnosno za 4,02 posto i sada iznose 160.952.752,00, a rashodi i izdaci smanjuju se za 778.390,00, odnosno za 0,46 posto te sada iznose 169.012.410,00 kuna. Ukupni prihodi i primici s uključenim prenesenim rezultatom iznose 169.012.410,00 kuna, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.
Gradski vijećnici usvojili su prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2021. Naime, Proračunom za ovu godinu panirano je kreditno zaduženje kod HBOR-a za kapitalni projekt Energetski ekološki učinkovita javna rasvjeta koji se ovim izmjenama i dopunama briše.

Proračun i rebalans proračuna slika su upravljanja gradom. Disciplina trošenja, kako je naglasio gradonačelnik, pri tom je iznimno važna. “Vrlo je važna disciplina u trošenju proračunskog novca. Iznosi koji su više od planiranog potrošeni u gradskim ustanovama za zaposlene ili bilo gdje drugdje, odmah se skidaju upravo sa stavke za razvoj grada, iako je i ovo indirektno razvoj. Znači, slikovito rečeno, skidaju se ceste, parkirališta, da bi se pokrilo ono što je više utrošeno. I stoga je upravo ta disciplina u svim segmentima vrlo važna.” naglasio je gradonačelnik Željko Glavić.

Usvojene su i izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu, kao i izmjene i dopune Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2021. godini, izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu i prigradskim naseljima, izmjene Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. koja su nastale izradom 1. rebalansa Proračuna pa je tako planirano izvršiti radove u vrijednosti 6.249.283,00 kuna.
Većinom glasova je prihvaćena je I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu, prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnove škole u Požegi u školskoj godini 2021./2022. kojom će Grad nastaviti sa sufinanciranjem materijalnih troškova škole i plaća za dva učitelja u produženom boravku i to u ukupnom iznosu od 320 tisuća kuna, te prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju.

Odlukom Gradskog vijeća motocross staza Vilare dana je na korištenje Moto klubu „Požega – Promet“. Grad Požega je dana 30. prosinca 2020. godine zaprimio zahtjev Moto kluba za dobivanje na korištenje i upravljanje nekretnina k.č.br. 472/9, upisane u zk.ul.br. 755 u k.o. Donji Emovci i k.č.br. 597, upisane u zk.ul.br. 450 u k.o. Stara Lipa. Nekretnine koje udruga traži od Grada Požege za dobivanje na korištenje u naravi predstavljaju motociklističku stazu „Vilare“, udruga te nekretnine koristi već dugi niz godina, samostalno ih u svom trošku održava, a motociklističku stazu koristi za svoju registriranu sportsku djelatnost. Udruga je već ranije iskazala interes za preuzimanje navedenih nekretnina na korištenje, ali je u tijeku bilo rješavanje imovinskopravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom što je dovršeno te je u zemljišne knjige sada u cijelosti upisano pravo vlasništva Grada Požege.

Većinom glasova usvojena je izmjena Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave, prijedlog Zaključka za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi. Na Gradskom vijeću usvojen je i prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege kojim se pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Požege i njihovih zamjenika, kao savjetodavnog tijela Grada Požege koje se osniva s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Požegi.

TEKST: S. P. / pozega.hr           FOTO: S. Pok

Slavonski © 2013 - 2023 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn