GRADSKO VIJEĆE GRADA POŽEGE – Usvojen proračun u iznosu od 172 milijuna kuna

Datum objave: 04. 12. 2019. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Prema odluci Gradskog vijeća, Proračun Grada Požege za 2020. godinu planiran je u visini 172.082.000,00 kuna. Projekcija prihoda i rashoda za 2021. godinu iznosi 169.305.000,00 kn, a za 2022. godinu 153.593.000,00 kn. Ovim proračunom obuhvaćeni su svi programi Upravnih odjela i zastupljene su sve skupine društva, s naglaskom na socijalne osjetljivosti i kapitalne investicije.

“U Proračunu Grada Požege za 2020. godinu prihodi i primici planirani su u iznosu 172.082.000,00 kn. Od navedenog iznosa planirani prihodi i primici, te viškovi Grada Požege iznose 140.844.200,00 kn, a planirani prihodi proračunskih korisnika iznose 31.237.800,00 kn.” pojasnio je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon.
Gradsko vijeće izglasalo je i drugi rebalans proračuna za 2019. godinu, a većinom glasova usvojeni su i prijedlozi programa o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu, a usvojeni su i prijedlozi programa javnih potreba za 2020. godinu.

Došlo je i do izmjena u odlukama o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2019. godini, programu izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture te programu održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi za 2019. godinu, a usvojeni su i programi za nadolazeću godinu.

Raspravljalo se i o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege. “Odlučili smo kako ćemo od 1. siječnja 2020. za prvo dijete dati 2000 kuna, za drugo 3000 kuna, za treće 4000 kuna, za četvrto 5000 kuna i tako dalje. Nadamo se da će i ovo biti mjera koja pokazuje da Grad Požega prepoznaje potrebe te želi i tako promijeniti demografske trendove te dati podršku mladim obiteljima. Jer, djeca su naša budućnost i jamstvo da će ovaj grad živjeti i razvijati se.” pojasnio je gradonačelnik Puljašić.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću za 2020. godinu, Odluku o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi (Sokolova 9), kao i prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Požegu u 2019. i 2020. godini.

Većinom glasova usvojen je i prijedlog Odluke o otpisu potraživanja.”Ovdje se radi o nenaplaćenim potraživanjima s osnove komunalne naknade u iznosu od 62.967,47 kuna, najma javnih površina u iznosu od 33.212,00 kuna, spomeničke rente u iznosu od 12.107,50 kuna, naknade za uređenje voda u iznosu od 1.210,41 kuna, mjesnog samodoprinosa u iznosu od 251.941,13 kuna i tako dalje. Cilj nam je očistiti bilancu upravo od ovakvih velikih iznosa koji se mogu zlorabiti za prikazivanje prihoda. Naše službe koriste sva zakonska sredstva kako bi naplatili sve one dugove koji se mogu naplatiti. Znate tko je vodio ovaj grad 2006., 2007., 2008. i tako dalje, a niti jedan dug od 2013. godine nije otpisan, dapače službe aktivno rade kako bi svim dostupnim sredstvima naplatili dugove. Dolaskom 2013. godine taj dugo iznosio je 25 milijuna kuna, a sada je na 13 milijuna, što znači da smo uspjeli naplatiti 12 milijuna kuna.” rekao je gradonačelnik Puljašić.

IZVOR: pozega.hr

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn