GRADSKO VIJEĆE GRADA POŽEGE – Rebalans proračuna i pomoć obiteljima za ublažavanje krize u 2023. godini

Datum objave: 12. 4. 2023. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege održanoj 12. travnja vijećnici su odlučivali o 17 točaka dnevnog reda, među kojima je i rebalans Proračuna te Odluka o jednokratnoj pomoći od 140 eura obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2022. godini.

Većinom glasova gradski su vijećnici usvojili izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu. Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 31.434,00 €, odnosno za 0,12 % i sada iznose 26.612.324,00 €, a rashodi i izdaci se povećavaju za 2.326.944,00 €, odnosno za 8,46 % i sada iznose 29.843.444,00 €. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 2.295.510,00 €, što sa projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2023. godinu od 935.610,00 € iznosi 3.231.120,00 €. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom od 3.231.120,00 € iznose 29.843.444,00 €, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka.

Gradski vijećnici usvojili su i Prijedlog Odluke o jednokratnoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini .Prema prijedlogu Gradonačelnika, pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini u visini od 140,00 eura, neto moći će ostvariti: korisnici zajamčene minimalne naknade, umirovljenici te hrvatski branitelji iz Domovinskog rata stariji od 50 godina koji su korisnici prava na naknadu za nezaposlene po posebnom propisu. Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći za ublažavanje krize u 2023. godini u visini od 140,00 eura, neto može ostvariti korisnik koji je rješenjem Zavoda ostvario pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima u visini od 140,00 eura može ostvariti umirovljenik s prebivalištem na području grada Požege čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima ne prelazi iznos od 300,00 eura u mjesecu koji prethodi isplati ovoga prava.  Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći hrvatskim braniteljima u visini od 140,00 eura, neto može ostvariti hrvatski branitelj iz Domovinskog rata s prebivalištem na području grada Požege, stariji od 50 godina i kojima je priznato pravo na naknadu za nezaposlene branitelje po posebnom propisu.

Na sjednici je usvojen i prijedlog Odluke o kupnji nekretnine na k.č.br. 2110, k.o. Požega, zgradi uglovnici koja se nalazi na raskrižju Sokolove ulice i Ulice Matice hrvatske. Posljednja je to zgrada u nizu koja nije u vlasništvu Grada Požege, a koja je neophodna za realizaciju projekta Revitalizacije povijesne jezgre grada Požege u koju je uključena i izgradnja dvoetažne podzemne garaže. Procijenjena vrijednost je 402 tisuće eura.

Većinom glasova vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AURETIS POŽEGA d.o.o. agencije za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, trgovinu i sport. Trgovačko društvo,kako je obrazložio gradonačelnik dr. sc. Željko Glavić osniva se kako bi dobili pravni okvir za funkcioniranje odmarališta u Baškoj. Trgovačko društvo upravljat će odmaralištem te obavljati sve potrebne aktivnosti vezane uz takvu djelatnost. Prema grdonačelnikovim riječima, u tijeku su građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji objekta u Baškoj, proveden je postupak javne nabave za nabavu opreme, te se očekuje ponovno stavljanje u funkciju odmarališta već ovoga ljeta.

Usvojene su i  izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi, sportu , predškolskom odgoju i školstvu te socijalnoj skrbi i turizmu, a usvojen je i Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Sve materijale i dnevni red možete pogledati ovdje.

TEKST: S. Pok                   FOTO: S. Pok

Slavonski © 2013 - 2023 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn