GRADSKO VIJEĆE GRADA POŽEGE – 25. sjednica održat će se 8. prosinca 2020. godine

Datum objave: 01. 12. 2020. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Na idućoj 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 25 točaka dnevnog reda. Na sjednici će zasigurno najveći interes izazvati prijedlog Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. – 2023. U skladu s protupandemijskim mjerama, sjednica će se održati u Gradskom kazalištu Požega.

Gradski će vijećnici u utorak 8. prosinca raspravljati o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, kao i o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa, prijedlogu izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege, prijedlogu Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, sportu i turizmu.

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2020. godini, prijedlogu II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izmjenenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu, te o Prijedlogu Odluke o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, kao i prijedlozima za iste u 2021. godini.

Na sjednici će zasigurno najveći interes izazvati prijedlog Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. – 2023., a osim proračuna, gradski će vijećnici raspravljati i o programu radu Upravnih tijela, programu javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i turizmu. Na dnevnom redu našli su se i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1042/61, k.o. Požega, prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu te prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2021. godini.

Među točkama dnevnog reda naći će se i prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, prijedlog Odluke o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja za lipanj – prosinac 2020. godine, o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege od 1. siječnja do 30. travnja 2021. godine, prijedlog Odluke o darovanju opreme Gradskoj knjižnici Požega. Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. – 2020. godine, prijedlog Odluke o otpisu potraživanja, o izradi strategije razvoja pametnog Grada Požege za razdoblje 2021. – 2025. godine, prijedlogu Odluke o suglasnosti na izvođenje projekta instalacija hlađenja dijela građevine Glazbene škole Požega, te o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.

Dnevni red sjednice

TEKST: Požega.hr             FOTO: S. Pok

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn