GRAD POŽEGA – Raspisan javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave: 19. 10. 2020. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 3. stavka 1. i članka 9. stavka 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege, članka 2. Odluke o vrijednosti zemljišta na području Grada Požege i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta od 12. listopada 2020. godine Grad Požega raspisao je javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege.

Javni natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, a provodi ga Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Prijave na javni natječaj se dostavljaju poštom preporučeno ili neposredno u pisarnici Upravnog odjela za samoupravu Grada Požege, u roku od petnaest (15) dana od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja u Glasu Slavonije, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI (za nekretninu pod red. br. ___)“. Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od petnaest (15) dana od primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to ne učini, smatra se da je odustao od kupnje.

Rok za dostavu prijava je 29. listopada 2020. godine do 14 sati. Javno otvaranje ponuda će se održati dana, 3. studenog 2020. godine u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1.
Podatke o nekretninama koje su predmet ovoga javnog natječaja zainteresirani natjecatelji mogu dobiti svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege, soba broj: 13 ili na telefon broj: 034/311-304.
Više pogledajte ovdje

IZVOR:pozega.hr

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn