GRAD POŽEGA – EU publikacija o Digitalizaciji za održivi razvoj u istočnoj Europi u kojoj je Grad Požega kao primjer dobre prakse

Datum objave: 09. 4. 2020. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Dana 8. travnja 2020. objavljena je EU publikacija o Digitalizaciji za održivi razvoj u istočnoj Europi u kojoj je Grad Požega prikazan kao primjer dobre prakse, bok uz bok s Gradom Zagrebom. Publikacija je, kao i druge EU službene publikacije, objavljena u Publications Repositoryju Europske komisije, a u njezinu nastanku sudjelovalo je Josip Lisjak, diplomirani inženjer geodezije, ujedno zaposlenik Grada Požege.

Digitalne tehnologije iz temelja su promijenile naše društvo. One utječu na inovacije u svim sektorima gospodarstva, uključujući tradicionalne poput poljoprivrede, ali i industrije te usluga. Kako se inovacijski ciklusi ubrzavaju, inovacije usluga dobivaju na značaju, a suradnja u inovacijama postaje sve veća. Digitalne tehnologije djeluju kao katalizator razvoja i, ako se iskoriste, mogu pomoći preokrenuti negativne trendove u regiji Istočne Europe. No, primjeri dobre prakse često su fragmentirani i ukorijenjeni u lokalnom kontekstu koji regiji ne dopušta da u potpunosti iskoristi mnoštvo prilika.

S obzirom na te granične uvjete, u organizaciji Svjetske banke (WB), Zajedničkog Istraživačkog centra Europske komisije (EC JRC), Državne geodetske uprave (RGZ), Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (UN FAO), Odbora stručnjaka Ujedinjenih naroda za globalno upravljanje geoprostornim informacijama (UN GGIM) i Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), od 18. do 20. rujna 2019. godine u Vrdniku, Republika Srbija, održana je međunarodna konferencija koje je okupila različite dionike koji predstavljaju javni sektor, civilno društvo, akademsku zajednicu i gospodarstvo, kako bi razmijenili dobru praksu, ali i uspostavili partnerstva te na kraju naučili jedni od drugih. Konferencija je okupila više od 200 sudionika iz 20 zemalja i međunarodnih organizacija te preko 40 predavača, a razgovaralo se o utjecajima digitalnih tehnologija iz globalne, regionalne, nacionalne i lokalne perspektive, ponuđeni su primjeri koji prikazuju digitalnu transformaciju i dobre prakse u istočnoj Europi, s naglaskom na održivu razmjenu i upotrebu podataka.

U sklopu istoga, Josip Lisjak ispred Grada Požege i Darko Šiško ispred Grada Zagreba, kao pozvani predavači odabranih gradova iz RH održali su predavanje, te su izradili studiju slučaja Digitalna transformacija hrvatskih gradova Požege i Zagreba koja je objavljena u Repozitoriju publikacija Europske komisije. Kada govorimo o Gradu Požegi, provodi se nekoliko zasebnih projekata, koji se uglavnom odnose na digitalizaciju procesa upravljanja prostorom kroz implementaciju GIS sustava. Tako su prezentirani integrirani GIS sustav, webGIS aplikacija Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem s te procedure multikriterijskih GIS analiza pri donošenju istog, katastar telekomunikacijskih vodova, ali i planovi slijedećih aktivnosti u digitalnoj transformaciji gradske uprave za koje su određene aktivnosti u Gradu Požegi već započele (kao Smart Road Management System).
Publikaciju je moguće vidjeti u Repozitoriju publikacija EC JRC pristupom na slijedeću poveznicu:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119905

IZVOR: Grad Požega

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn