GRAD POŽEGA – Donesene odluke o raspodjeli sredstava za udruge u 2021.godini

Datum objave: 22. 1. 2021. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Za Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kn, za aktivnosti Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društva građana, Humanitarne udruge i Udruge invalida osigurano ukupno 688.000,00 kuna.

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Požege te Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi na prijedlog Kulturnog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik je dana 19. siječnja 2021. godine donio Odluku o raspodjeli sredstava na poziciji – Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2021. godini . Ovom Odlukom na poziciji Program udruga u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kn.

Istoga dana donesena je i Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Udruga proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2021. godini. Tom Odlukom sredstva planirana na pozicijama Udruge proizašle iz Domovinskog rata u iznosu 234.000,00 kn, Tekuće donacije udrugama građana u iznosu  od 270.000,00 kn, Udruge invalida u iznosu od 71.000,00 kn, te Humanitarne udruge  u iznosu od 13.000,00 kn,

Detaljnu raspodjelu sredstava pogledajte ovdje.

TEKST: S. P.       FOTO: S. P.

Slavonski ©   2013 - 2024 sva prava pridržana
hosting: Plus hosting web: exdizajn