GRAD POŽEGA – 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održat će se 29. rujna

Datum objave: 23. 9. 2021. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, koja će se održati u srijedu 29. rujna u Gradskom kazalištu Požega, naći će se 17 točaka dnevnog reda.

Gradski će vijećnici raspravljati o prijedlogu Zaključka o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine, Izvješću Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, te o izvješćima o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine.

Pred vijećnicima će se naći i prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave, zatim prijedlog Odluke o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega, prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege, kao i prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja.

Gradski vijećnici raspravljat će i o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima, kao i za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima. Među točkama dnevnog reda su i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege (usklađenje naziva radnih mjesta), prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta, Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta i Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, te informacije u svezi poslovnog prostora u vlasništvu Zvonka Strake koji se nalazi u zgradi Gradskog muzeja Požega i informacije u svezi gradske imovine u Baški.

Dnevni red…

TEKST: S. P./ Grad Požega                FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn