BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA: Do 30 tisuća kuna mikro poduzetnicima za očuvanje i unapređenje poslovne aktivnosti

Datum objave: 26. 6. 2020. | Kategorija: Gospodarstvo

SLAVONSKI BROD – Sukladno Informaciji o mjerama za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica epidemije bolesti COVID-19 usvojenoj na 24. sjednici Županijske skupštine, Brodsko-posavska županija obavještava mikro poduzetnike da će u narednim danima raspisati Javni poziv za Mjeru dodjele potpore male vrijednosti mikro poduzetnicima za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti.

Nastojeći potaknuti gospodarsku aktivnost i na konkretan način pomoći mikro poduzetnicima čije su poslovne aktivnosti obustavljene zbog epidemije bolesti COVID-19 Brodsko posavska županija narednih će dana raspisati Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro poduzetnici ( isključivo obrti i trgovačka društva) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva: koji imaju sjedište i posluju na području Brodsko-posavske županije, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, kojima je obustavljeno poslovanje Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, koji imaju najmanje jednog zaposlenog uključujući vlasnika/cu obrta na dan 20. ožujka 2020. godine, koji imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima; koji nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije; koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti, koji imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji.

Sredstva se dodjeljuju za podmirenje sljedećih troškova: za nabavu opreme za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, a u obzir dolaze računi opreme nastale narudžbom od 01. ožujka 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljene opreme; za nabavu repromaterijala za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, a u obzir dolaze računi repromaterijala nastalih narudžbom od 01. ožujka 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje nabavljenog repromaterijala; za troškove zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja poslovna aktivnost za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine te se kao dokaz dostavlja preslika računa koji glasi na Podnositelja prijave ili ugovor o zakupu i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje ili drugi dokaz o plaćanju; za komunalne troškove (električna energija, voda, plin, odvoz komunalnog otpada) za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine za prostor u kojem se obavlja osnovna/pretežita djelatnost i koji glase na Podnositelja prijave te se kao dokaz dostavljaju preslike računa koji glase na Podnositelja prijave i izvod po transakcijskom računu kojim se dokazuje izvršeno plaćanje; za troškove telekomunikacija (fiksni telefon, mobilni telefon i internet) za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine, troškove knjigovodstvenih usluga za ožujak/travanj/svibanj 2020. godine, troškove usklađivanja uvjeta poslovanja u poslovnom ili proizvodnom prostoru, za troškove izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini, troškove izrade cjelovitih zahtjeva za HAMAG-BICRO zajmove, troškove izrade cjelovitih zahtjeva za HBOR kredite te za sve ostale natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.

Korisnik potporu može ostvariti samo jednom, a ukoliko je korisnik za pokriće istih troškova ostvario pravo na potporu iz drugog proračuna (državnog ili gradskog ili općinskog) ne može za iste troškove ostvariti pravo na potporu iz ove Mjere; prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja do utroška sredstava planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2020. godinu za naprijed navedenu Mjeru; intezitet potpore označava udio sredstava s kojim Brodsko-posavska županija sudjeluju u financiranju predložene Mjere i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 30.000,00 kuna.

TEKST: S. Tarbuk        FOTO: BPŽ

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn