GRADSKO VIJEĆE GRADA POŽEGE – Nova upravna vijeća, nadzorni odbori i povjerenstva

Datum objave: 02. 7. 2021. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Gradsko vijeće grada Požege danas je održalo svoju 2. sjednicu.Vijećnici Gradskog vijeća raspravljali su i odlučili o 14 točaka dnevnog reda među kojima su rješenja i imenovanja Upravnih vijeća Gradskog muzeja, Gradske knjižnice i Gradskog kazališta Požega te članova Nadzornih odbora u gradskim tvrtkama Tekiji i Komunalcu.

Jednoglasno, u Upravno vijeće Gradskog muzeja Požega imenovani su  Marijana Matijević Pejić , Ilija Bagarić i Zoran Jekić. U Upravnom vijeću Gradskog kazališta Požega Veronika Šakota Barica Matijević i Mateo Bićanić. Rad Gradske knjižnice Požega kao članovi Upravnog vijeća pratit će Vesna Vlašić, Ivana Mance i Antonio Šarić.

I dok su jednoglasno odabrani oni koji će pratiti gradske ustanove u kulturi, ista priča nije se ponovila s Nadzornim odborima gradskih tvrtki. Oporba je bila protiv, ipak većinom glasova u Nadzorni odbor Tekije imenovani su Ante Kolić (bivši dugogodišnji direktor Tekije), Dijana Krpan, Davor Knežević, Dražen Muljević i Anka Opačak. U Nadzornom odboru Komunalca sjedit će Ivan Peharda, Krunoslav Prpić. Vjekoslav Legac, Miroslav Penava i Ivan Delić.

U Odbor za određivanje imena ulica i trgova imenovani su dr.sc. Ivica Čulo predsjednik, Antun Cimerman potpredsjednik, Ilija Bagarić član, Josip Matković član i Ivana Bouček članica, u Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju dr.sc. Berislav Andrlić predsjednik, dr.sc. Marko Šostar dopredsjednik, Stjepan Golić član, Robert Beble član i Ivan Vlahović član. U Savjet za zaslužne građane i javna priznanja imenovani su Milan Gojo predsjednik, Ilija Bagarić dopredsjednik, dr.sc. Vesna Vlašić članica, dr.sc. Josip Fajdić član i Tomislav Hajpek član. U Odbor za financije imenovani su Zdravko Jelčić predsjednik, Zvonimir Žilić član i Mitar Obradović član. Na novi četverogodišnji mandat imenovano je dosadašnje Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda koje čine Dalibor Tomljanović, Ivo Han i Mirela Višaticki.

Većinom glasova na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu. U izvještajnom razdoblju u Proračunu Grada Požege ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu 124.454.141,92 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 130.771.849,09 kn. Iz navedenog proizlazi manjak u iznosu 6.317.707,17 kn, što sa prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 14.378.066,12 kn čini ukupni višak od 8.060.358,95 kn.

Izmijenjena je Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Gradsko vijeće Grada Požege. Predsjednik Gradskog vijeća imat će tako naknadu od neto 1.300 kuna mjesečno, potpredsjednici Gradskog vijeća neto 1.100 kuna mjesečno, dok je naknada za rad u Gradskom vijeću i njezinim radnim tijelima neto 750 kuna mjesečno. Naknada vijećnicima je povećana dok je predsjedniku i dopredsjednicima smanjena, čime je znatno smanjen jaz između iznosa naknada.

Došlo je i do izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege. U cilju povećanja efikasnosti i učinkovitijeg rada gradske uprave ustrojena su nova upravna tijela – Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i Upravni odjel za financije i proračun, a ukinut je Ured gradonačelnika.

TEKST: S. Pok       FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn