SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE – Odluke o prikupljanju otpada i dodjeli javnih priznanja | Slavonski.hr

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE – Odluke o prikupljanju otpada i dodjeli javnih priznanja

Datum objave: 30. 1. 2018. | Kategorija: Društvo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

POŽEGA – Gradsko vijeće Grada Požege  je održalo  5. sjednicu  na kojoj su vijećnici većinom glasova prihvatili desetak točaka dnevnog reda, među kojima su i Odluka o o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o, te odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  uz mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Požege.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Požege propisuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom, područje pružanja javne usluge, obveze davatelja i korisnika usluge, način sakupljanja komunalnog otpada, način davanja izjave o korištenju javne usluge, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju korištenja zajedničkog spremnika, kriteriji obračuna količine otpada, cijena javne usluge i cijena obvezne minimalne javne usluge itd. Naime, novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom i uredba o gospodarenju otpadom donose niz novih obveza za jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća. Prema riječima direktora tvrtke Komunalac d.o.o.cilj uredbe je smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada, odnosno učinkovitije uspostavljenja sustava za odvojeno prikupljanje otpada.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Od 2017. godine za jedinice lokalne samouprave uvedena je tzv. poticajna naknada, drugim riječima kazna za prekomjerno odlaganje miješanog komunalnog otpada. Jedinice lokalne samouprave koje ne budu dovoljno odvajale otpad, odnosno njihovi građani, plaćat će značajne poticajne naknade. Imamo i obvezu donošenja novog cjenika usklađenog s ciljevima uredbe. Prije svega, uvođenje pojmova minimalne javne usluge, odnosno fiksni dio računa za korisnike i varijabilnog dijela koji će ovisiti o veličini spremnika i broju pražnjenja spremnika. Tu su također i ugovorne kazne za nepropisno odlaganje otpada i slične aktivnosti. Dužni smo donijeti i novi plan gospodarenja otpadom, ustrojiti rad Reciklažnog dvorišta itd.,”pojasnio je Bekić.
Gradsko vijeće usvojilo je i Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom redu Grada Požege, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege kojom je naknada za prvo i drugo rođeno dijete povećana za 500 kuna te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vijećnici su usvojili i odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini. Savjet za zaslužne građane i javna priznanja Grada Požege predložio je Gradskom vijeću dobitnike Kolektivne nagrade, Povelje humanosti te Počasnog građanina. Odlukom Savjeta za zaslužne građane, za Počasnog građanina predložen je Ante Potrebica, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske u miru i prvi predsjednik Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske. Za Kolektivnu nagradu predloženi su tvrtka Color Emajl d.o.o. Požega čija je glavna djelatnost proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, te Veleučilište u Požegi javna visokoškolska ustanova koja ove godine obilježava dvadesetu obljetnicu postojanja. Za Povelju humanosti predložena je Osnovna škola Antuna Kanižlića u Požegi i to za dugogodišnje humanitarne i izvanškolske aktivnosti.

TEKST: S. Pok        FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - sva prava pridržana
izrada stranice : exdizajn